Krzysztof Klimczak, Marek Rogoziński, Jarosław Sygitowicz
założyciele, ZenCard

To pomysłowe trio jest odpowiedzialne za powstanie firmy ZenCard, która ma zmienić spojrzenie na współczesne programy lojalnościowe. Bazując na doświadczeniu z zakresu IT i bankowości, Klimczak, Rogoziński i Sygitowicz, postanowili stworzyć system, który przyniesie korzyści każdej ze stron – klientowi, marce oraz bankowi. ZenCard bazuje na założeniu, że eliminacja kuponów usprawnia cały proces i nie wymaga od klienta takiego zaangażowania jak dotychczas. ZenCard jest skierowany do sprzedawców wielokanałowych, bo wykorzystuje dane o zakupach off-line i on-line. Oferuje narzędzie, które dokonuje identyfikacji konsumentów na podstawie karty płatniczej lub w oparciu o dane zaczerpnięte ze sklepu. Dziś to sprzedawca decyduje o wyglądzie programu lojalnościowego i z łatwością nim zarządza.

Udostępnij:

Pozycja 5