Eliza Kruczkowska
prezes zarządu, Startup Poland

Jest prezesem fundacji Startup Poland założonej przez polskie śodowisko startupowe. Jej celem jest pomoc w tworzeniu lepszych warunków rozwoju przedsiębiorców technologicznych, kształtowanie dialogu z administracją publiczną czy likwidowanie barier, które uniemożliwiają bądź ograniczają rozwój innowacyjnych przedsięwzięć w Polce. Kruczkowska swoje doświadczenie zdobywała w sektorze IT, pracując m.in. w szeregach firmy Huawei czy organizacji pozarządowych, jak choćby Fundacji ePaństwo. Jak podkreśla, kilka lat, które spędziła za granicą, nauczyło ją patrzeć na biznes nie tylko lokalnie, ale i globalnie.

Udostępnij:

Pozycja 27