KGHM Polska Miedź najlepsza w Europie Środkowej

KGHM Polska Miedź najlepsza w Europie Środkowej

Brief for Poland / Aktualności

Firma KGHM Polska Miedź drugi rok z rzędu została wyróżniona nagrodą „Index of Success”, która jest przyznawana dla najlepszej firmy w regionie Europy Środkowej. Tym razem miedziowy gigant został doceniony za „stabilność i wzrost” osiągnięty w ciągu ostatnich kliku lat. Laureat przyznawanej po raz czwarty nagrody został wyłoniony przez niezależne jury a kandydatury pochodziły z rankingu największych przedsiębiorstw Europy Środkowej „CE Top 5001” . Nagrodę wręczono podczas gali na XXIII Forum Ekonomicznym w Krynicy.

-

W roku 2012, trudnym dla całej gospodarki regionu spółka KGHM Polska Miedź była bezkonkurencyjna jeżeli chodzi o stabilne przychody i perspektywę wzrostu. Przychody KGHM w ubiegłym roku wyniosły 6,4 mld euro, co oznacza 19 proc. wzrost w stosunku do roku poprzedniego.

- Kandydatów do nagrody oceniano, biorąc pod uwagę dziewięć szczegółowych czynników, w tym m.in. wzrost przychodów, rentowność czy wielkość eksportu – mówi Tomasz Ochrymowicz, partner zarządzający w dziale doradztwa finansowego Deloitte.


Kapituła doceniła również, że miedziowy gigant inwestuje w nowe technologie, modernizuje istniejącą infrastrukturę i optymalizuje procesy. Nie bez znaczenia było także to, że spółka stara się zdywersyfikować swoje źródła przychodów, tak, aby 30 proc. z nich w dłuższej perspektywie nie było związane z jej podstawową działalnością, czyli wydobywaniem i produkcją miedzi. Pozwoli to ochronić firmę przed wahaniami cen tego surowca. Strategia koncernu zakłada, że do 2018 r. KGHM będzie produkować 700 tys. zamiast 500 tys. ton miedzi rocznie, a to oznacza rozszerzenie działalności poza Polskę i Europę.

Tegoroczny laureat nagrody „Index of Success” został wyłoniony spośród 30. najlepszych firm regionu Europy Środkowej.

Aby znaleźć się w indeksie trzeba było spełnić kilka kryteriów:

- obecność na liście pięciuset największych firm Europy Środkowej pod względem osiągniętych przychodów – ubiegłoroczny ranking „CE Top 500”,

- duża skala prowadzonego biznesu (500 mln euro rocznych przychodów w przypadku firm, 10 mld euro aktywów na koniec roku dla banków oraz co najmniej 250 mln euro składki przypisanej brutto dla ubezpieczycieli),

- siedziba spółki musi być zlokalizowana w Europie Środkowej,

- spółka musi mieć przejrzystą strukturę właścicielską oraz publikować sprawozdania finansowe,

- firma musi prowadzić działalność w co najmniej trzech krajach,

- firma musi cieszyć się obiektywnie dobrą reputacją oraz dawać gwarancję utrzymania dobrych wyników finansowych w najbliższych latach.

W indeksie 30 firm znalazły się 25 przedsiębiorstwa, trzy banki i dwóch ubezpieczycieli.

Decydującej oceny 30 kandydatur dokonała niezależna kapituła w składzie:
Jan Krzysztof Bielecki – przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów RP,
Henryka Bochniarz – prezydent, Polska Konfederacja Lewiatan,
prof. Jerzy Buzek – przewodniczący Parlamentu Europejskiego UE w latach 2009-2012,
prof. Michał Kleiber – prezes Polskiej Akademii Nauk,
Adam Maciejewski – prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie,
Alastair Teare – partner zarządzający Deloitte Central Europe,
Bogusław Chrabota – redaktor naczelny dziennika „Rzeczpospolita”.

Dodatkowo dla indeksu najlepszych 30. firm regionu został obliczony wskaźnik pokazujący ich kondycję finansową. Jego poziom potwierdza, że przedsiębiorstwa z regionu środkowoeuropejskiego borykają się ze spowolnieniem gospodarczym. W porównaniu z danymi za rok 2011 wartość wskaźnika zmniejszyła się o 5,5 proc. Rok wcześniej wzrost wyniósł 7,3 proc.

Tworzenie wskaźnika indeksu odbywa się według klarownych zasad. Jego składnikami w 25 proc. są przychody (aktywa w przypadku banków czy składka przypisana brutto w przypadku ubezpieczycieli), kolejne 25 proc. to przychody skorygowane o wzrost cen surowców, 30 proc. to rentowność wyrażona w zwrocie kapitału własnego (ROE) i po 10 proc. płynność i siła kapitałowa spółek. - Ubiegłoroczne wyniki największych firm Europy Środkowej były nieco słabsze niż rok wcześniej, widoczne było wyhamowanie tempa wzrostu przychodów oraz spadek rentowności. Stąd też niższy poziom indeksu – dodaje Patryk Darowski, menedżer w dziale doradztwa finansowego Deloitte.

Zobacz inne polecane artykuły

Oddaj pracownikom władzę

Magazyn / Inspiracje

Oddaj pracownikom władzę
Oddaj pracownikom władzę

Czy można prowadzić firmę, nie podejmując żadnej decyzji? Czy dobrym pomysłem jest ujawnienie wysokości pensji wszystkich pracowników, a co więcej, danie im możliwości samodzielnego przyznawania sobie wynagrodzenia? Czy firma bez siedziby głównej i biura ma szansę przetrwać na rynku? Chociaż może się wydawać, że każdy prezes na powyższe pytania bez zastanowienia odpowiedziałby przecząco, przykłady takich firm, jak Semco czy Xtech.pl, pokazują, że byłyby to odpowiedzi nieuzasadnione.

Jak używać hashtagów?

Brief.pl / Aktualności

Jak używać hashtagów?
Jak używać hashtagów?

Hashtagi królują zarówno na Instagramie jak i na Twitterze. Niby każdy wie o co z nimi chodzi, ale czy każdy z nas używa ich poprawnie? Poniżej znajdziesz kilka wskazówek jak je wykorzystać w swoich działaniach w social media aby zwiększyć zasięg publikowanych treści.