Marszałek Geblewicz o funduszach unijnych

Marszałek Geblewicz o funduszach unijnych

Brief for Poland / Ludzie

O tym, na co zostały wydane fundusze unijne z okresu programowania 2007-2013 na Pomorzu Zachodnim oraz jak region przygotowuje się do czasu, kiedy środki pomocowe z UE przestaną płynąć opowiada Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

-

W jakim stopniu Pomorze Zachodnie wykorzystało fundusze z Unii Europejskiej w okresie programowania 2007 – 2013?

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007 – 2013 realizowany jest przy zaangażowaniu ponad 3,6 mld zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Do końca czerwca podpisaliśmy 1491 umów bądź decyzji o dofinansowanie, wykorzystując tym samym 80 proc. tej kwoty. Jestem przekonany, że niezależnie od skali, każdy z projektów buduje potencjał regionu, bowiem każdy w pewien sposób wzmacnia beneficjentów: przedsiębiorców, samorządy, organizacje i instytucje, podnosząc konkurencyjność na mapie Polski i Europy.

Proszę wymieniać największe projekty w regionie zrealizowane dzięki wsparciu UE, które przyczyniły się do poprawy jakości życia?

Samorząd Województwa może się pochwalić projektami infrastrukturalnymi, które otwierają Pomorze Zachodnie na świat i jednocześnie poprawiają spójność terytorialną regionu. Dzięki RPO mogliśmy zapoczątkować w 2009 roku gruntowną odnowę taboru kolejowego. 10 nowoczesnych szynobusów SA136 kursujących po zachodniopomorskich torach radykalnie zmieniło wizerunek regionu. To samo można powiedzieć o drogach wojewódzkich. Do tej chwili przebudowaliśmy blisko 130 km dróg, co kosztowało łącznie ponad 376 mln zł. Nie byłoby to możliwe bez unijnego wsparcia, na te inwestycje zostało skierowanych z tej puli 302 mln zł dofinansowania.

Poprawę jakości życia dobrze ukazuje obszar ochrony zdrowia. Marszałkowskie szpitale przy wsparciu środków EFRR mogły wysoko podnieść poprzeczkę inwestycyjną. Już możemy się pochwalić nowoczesnym pawilonem położniczo-ginekologicznego w szpitalu w Zdrojach, Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi w Zachodniopomorskim Centrum Onkologicznym, czy zmodernizowanym Szpitalem Wojewódzkim w Koszalinie. Łącznie realizacja pięciu projektów ma dofinansowanie z RPO w wysokości prawie 138 mln zł, a ich globalny koszt oblicza się na ponad 270,9 mln zł  zł.

Dodajmy do tego projekty samorządów, powstające obiekty sportowe, infrastrukturę instytucji kultury, projekty z zakresu ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii, czy zastosowania innowacyjnych rozwiązań w biznesie, nowoczesną bazę uczelni wyższych, inwestycje w turystykę, ścieżki rowerowe, Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – trudno w kilku słowach wszystko opisać. Już tych kilka przykładów pokazuje, jak wielki wpływ na region mają unijne środki.

Jak Pomorze Zachodnie zamierza się przygotować do okresu, kiedy środki z UE przestaną płynąć?
Prace nad przygotowaniem do perspektywy 2014 – 2020 ruszyły pełną parą. Oczywiście patrzymy na nią przez pryzmat sytuacji regionu po roku 2020, kiedy Polska i poszczególne województwa nie będą już prawdopodobnie dysponować w tak dużym zakresie środkami pomocowymi. Musimy w czasie kolejnej perspektywy na tyle wzmocnić regionalną gospodarkę, innowacyjność i infrastrukturę, by po jej zakończeniu województwo było w stanie bez większego wsparcia konkurować na rynkach europejskich i światowych.

Niezbędne jest również wytworzenie nowego modelu kultury współpracy, która aktywizuje wszystkie potencjały i wszystkich partnerów procesów rozwojowych z danych obszarów. W tym celu w przyszłej perspektywie finansowej chcemy odejść od finansowania punktowych projektów wybieranych w drodze konkursów - na rzecz realizowania Kontraktów samorządowych. Uzgodnimy z władzami lokalnymi ponadgminne priorytety rozwojowe oraz odpowiadające im projekty. W założeniu ma to zachęcić poszczególne samorządy do współpracy we wspólnym planowaniu i realizowaniu działań rozwojowych oraz skoordynowaną na poziomie lokalnym i regionalnym interwencję funduszy UE.

Zobacz inne polecane artykuły

Ruszyły zgłoszenia do 7. edycji rankingu 50 Najbardziej Kreatywnych w Biznesie

Brief.pl / Aktualności

Ruszyły zgłoszenia do 7. edycji rankingu 50 Najbardziej Kreatywnych w Biznesie
Ruszyły zgłoszenia do 7. edycji rankingu 50 Najbardziej Kreatywnych w Biznesie

7 lat, blisko 300 firm i ponad 400 laureatów. Ranking 50 Najbardziej Kreatywnych w Biznesie to najstarsza, bo trwająca już 7. rok inicjatywa, która pomaga budować i promować segment innowacyjnego oraz kreatywnego biznesu w Polsce. Jej celem jest porządkowanie rynku oraz otwieranie przed przedsiębiorcami możliwości networkingowych i biznesowych. W tym roku, przy okazji 7. urodzin, ranking doczekał się kilku zmian...

Już ponad 3000 osób pobrało aplikację Quertes. Łączy ich miłość do domowego jedzenia

Brief.pl / Aktualności

Już ponad 3000 osób pobrało aplikację Quertes. Łączy ich miłość do domowego jedzenia
Już ponad 3000 osób pobrało aplikację Quertes. Łączy ich miłość do domowego jedzenia

Na czym polega aplikacja Quertes? To zupełnie nowe spojrzenie na dzielenie się. Przypadki AirBnB czy Ubera pokazują, że ekonomia współdzielenia staje się coraz bardziej popularna. Odchodzimy od sztywnych reguł, a ludzie chcą wykorzystywać i monetyzować swoje umiejętności. Na tej zasadzie powstała aplikacja Quertes, miejsce które łączy ludzi gotujących prywatnie tymi, którzy chcą przełamać rutynę i zjeść coś nowego, pysznego i domowego. Pobierając darmową aplikację ludzie gotujący prywatnie w domach mogą sprzedać to, co przygotują, a Foodies mają możliwość kupienia domowego jedzenia.

Czym jest marketing afiliacyjny i dlaczego warto go poznać?

Magazyn / Aktualności

Czym jest marketing afiliacyjny i dlaczego warto go poznać?
Czym jest marketing afiliacyjny i dlaczego warto go poznać?

Marketing afiliacyjny, jako rodzaj działań marketingowych online, powinna znać każda duża i średnia firma, prowadząca aktywną sprzedaż w sieci. Stwarza on optymalne warunki do promocji produktów i usług, zapewniając jednocześnie dodatkowe korzyści, wynikające ze współpracy z siecią afiliacyjną. Choć zainteresowanie nim stale wzrasta, wciąż nie wszyscy mają świadomość istnienia tego rozwiązania i nie dla wszystkich jest ono zrozumiałe. Czym zatem jest afiliacja i kto powinien z niej skorzystać?