Media zapomniały o recesji

Media zapomniały o recesji

Brief.pl / Wiedza

Sytuacja gospodarcza zarówno w Polsce, jak i Europie wciąż pozostaje niepewna, ale media przestają mówić na ten temat tyle co wcześniej. Według ostatniego odczytu przeprowadzonego przez Press-Service Monitoring Mediów wskaźnik medialności recesji spadł w czerwcu aż o 26 proc. i wynosi obecnie 282 punkty.

-

W ubiegłym miesiącu publikacji, które zawierały w sobie słowo „recesja”, ukazało się w prasie i internecie 2166 – o ponad 900 mniej niż w maju. W czerwcu WMR obniżył się dokładnie o 100 punktów. Media przestały sobie zaprzątać głowę problemem recesji. Pytanie tylko, czy jest to podyktowane głównie czynnikami sezonowymi, czy też polepszającymi się wskaźnikami gospodarczymi, które nie nakazują już w tak intensywny sposób uświadamiać czytelników o nadchodzącym pogorszeniu się sytuacji.

Europa w dołku recesji?
W czerwcu faktycznie do głosu częściej dochodziły te publikacje, które w umiarkowany sposób uspokajały i pokazywały pierwsze pozytywne symptomy ekonomiczne.

Wprawdzie Eurostat zweryfikował in minus swoje wcześniejsze szacunki dotyczące skali recesji w strefie euro w I kwartale (z 1,0 proc. do 1,1 proc.), ale jednocześnie podano pozytywne przewidywania dotyczące II kwartału.

Podniosła się wartość wskaźnika PMI - głównie za sprawą sektora przemysłu. Międzynarodowy Fundusz Walutowy pochwalił Francję za sukcesy we wdrażaniu tak zwanego paktu dla konkurencyjności. Komentatorzy twierdzili, że kraj, którego sytuacja jeszcze rok temu była jednym z największych powodów do niepokoju w Europie, może wyjść z tarapatów wcześniej niż sądzono. Paryż obniżył obciążenia fiskalne dla przedsiębiorców o 20 mld euro przez kolejne trzy lata.
 
Nie bez echa przeszło w mediach wejście w techniczną recesję Finlandii. Jednocześnie z tą informacją, pojawiły się jednak wieści na temat wzrostu eksportu i konsumpcji wewnętrznej w tym kraju, co pozwala przewidywać, że Finlandia nie pozostanie „na minusie” zbyt długo.
 
W czerwcowych publikacjach mogliśmy przeczytać między innymi, że właśnie teraz Europa jest w dołku recesji. Problemem w dalszym ciągu jest konsumpcja, wynikająca z trudnej sytuacji na wspólnotowym rynku pracy.

Jednak na horyzoncie widać ożywienie, ponieważ zwiększa się eksport, a pozytywne sygnały płyną z sektora przemysłu, od którego z reguły rozpoczyna się polepszenie sytuacji gospodarczej. Również spadek medialności recesji jest odzwierciedleniem uspokojenia nastrojów w mediach, co ma poważny wpływ na świadomość społeczną.
 
::

O WMR
Specyfika mediów sprawia, że częstotliwość występowania słowa „recesja” w środkach masowego przekazu ma związek z aktualną sytuacją gospodarczą. Potwierdzają to długoletnie obserwacje zachowania się tego indeksu. Media wielokrotnie stosują słowo „recesja” przy okazji opisu niekorzystnych wydarzeń ekonomicznych, nawet jeżeli spadek gospodarczy nie występuje, ani nie jest prognozowany. Tym samym wzrost WMR oznacza nie tyle nadchodzącą recesję, co pogorszenie się klimatu wokół gospodarki. Medialne występowanie „recesji” ma także związek z opisem wydarzeń zagranicznych, które rykoszetem wpływają na sytuację otoczenia makroekonomicznego. Niewątpliwą zaletą wskaźnika jest odzwierciedlenie w jednym indeksie ogromnej liczby czynników decydujących o nastrojach rynkowych.
 
Inspirację dla WMR opracowanego przez Press-Service Monitoring Mediów stanowił R-word index, publikowany przez „The Economist”. Brytyjski tygodnik kwartalnie zlicza liczbę tekstów w „Financial Times” i „Wall Street Journal”, w których pojawia się słowo „recession”. R-word index bardzo szybko i wyraźnie wskazał na nadciągającą recesję w Stanach Zjednoczonych w 1990 i 2007 roku.

Zobacz inne polecane artykuły

Skanska zainwestuje w Business Link. Największa inwestycja globalnej korporacji w polski startup

Magazyn / Aktualności

Skanska zainwestuje w Business Link. Największa inwestycja globalnej korporacji w polski startup
Skanska zainwestuje w Business Link. Największa inwestycja globalnej korporacji w polski startup

Business Link i Skanska będą współtworzyć innowacyjny ekosystem w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) dla startupów, małych i średnich firm oraz sektora usług biznesowych. Deweloper zainwestował w Business Link, największą sieć coworkingu i prywatnych biur na wynajem w Polsce. Dzięki planowanej ekspansji Business Link stanie się największą tego typu siecią w Europie i drugą na świecie, a Skanska stworzy najbardziej kompleksową ofertę biurową dla różnorodnych podmiotów na rynku CEE.

Przedsiębiorczy Poznań

Brief.pl / Aktualności

Przedsiębiorczy Poznań
Przedsiębiorczy Poznań

Jednym z pięciu priorytetów, zawartych w przyjętej w tym roku przez Radę Miasta Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+, jest nowoczesna przedsiębiorczość. Oznacza to, że w Poznaniu ma rozwijać się zróżnicowana, nowoczesna i silna gospodarka. Lokalne, niewielkie firmy mają uzyskać wsparcie w działaniach innowacyjnych. Wspierana ma być też współpraca biznesu i nauki, pomoc uzyskać mają lokalne startupy. Miasto ma również działać na rzecz zwiększenia poziomu umiędzynarodowienia poznańskiej przedsiębiorczości. I nie są to puste deklaracje.