Nowe cele środowiskowe Coca-Coli

Nowe cele środowiskowe Coca-Coli

Brief.pl / CSR

Coca-Cola ogłosiła nowe cele dotyczące ochrony środowiska naturalnego oraz poinformowała o przedłużeniu do 2020 globalnego partnerstwa pomiędzy firmą i organizacją WWF.

-

W Polsce partnerska współpraca firm systemu Coca-Cola, a więc spółek Coca-Cola Poland Services i Coca-Cola HBC Polska, z organizacją WWF Polska trwa od 2007 roku. W ramach współpracy firmy wspierały m.in. program „Rzeki dla życia” i akcję „Godzinę dla Ziemi WWF”.  

Cele firmy w obszarze ochrony środowiska dotyczą takich obszarów, jak woda, klimat, zrównoważone rolnictwo oraz odpowiedzialność w zakresie opakowań. Mają one stanowić uzupełnienie innych zobowiązań firmy na rzecz dobrostanu i wspierania społeczności lokalnych.

Cele wyznaczone do 2020 roku obejmują:

Poprawienie wydajności wykorzystania wody o 25 proc.

Firma Coca-Cola poprawi wydajność wykorzystania wody w przeliczeniu na litr wytworzonego napoju dzięki udoskonalaniu procesów produkcji w ramach systemu Coca-Cola. Jest on dopełnieniem wcześniej postawionego celu, czyli osiągnięcia poziomu wydajności wykorzystania wody o 21,4  proc.osiągniętego w okresie 2004-2012.

Pomoc w ochronie zasobów słodkiej wody.

Firma Coca-Cola i WWF rozszerzą swoje wspólne działania chroniące zasoby wodne o 11 ważnych regionów na pięciu kontynentach, które obejmą baseny rzek: Amazonki, Kosi, Mekongu, Rio Grande/Bravo, Jangcy i Zambezi; zlewnie Wielkiej Rafy Koralowej i Wielkiej Mezoamerykańskiej Rafy Koralowej; a także ważne regiony nad rzeką Amur, w Mata Atlantica oraz na północnych Wielkich Równinach.

Zmniejszenie emisji CO2 związanych z łańcuchem wartości o 25 proc.

Firma Coca-Cola będzie dążyć do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w całym łańcuchu wartości, zmniejszając kompleksowo ślad węglowy w procesie produkcji, opakowaniach, flocie pojazdów dostawczych, sprzęcie chłodniczym i procesie pozyskiwania składników.

Odpowiedzialne pozyskiwanie materiałów na opakowania typu PlantBottle

FirmaCoca-Cola będzie współpracować z WWF nad oceną wyników środowiskowych i społecznych materiałów pochodzenia roślinnego do potencjalnego wykorzystania w opakowaniu typu PlantBottle. Pozwoli to firmie spełnić cel wykorzystania do 30 proc. materiałów pochodzenia roślinnego we wszystkich butelkach PET do roku 2020.

Zrównoważone pozyskiwanie podstawowych produktów rolnych. FirmaCoca-Cola będzie dążyć do zrównoważonego pozyskiwania podstawowych surowców, takich jak trzcina cukrowa, burak cukrowy, kukurydza, herbata, kawa, olej palmowy, soja, celuloza i włókno papierowe oraz pomarańcze. Coca-Cola opracowała Zasady Zrównoważonego Rolnictwa i we współpracy z WWF będzie je wdrażać w systemie Coca-Cola dla tych surowców. Ponadto firma Coca-Cola pracuje nad zrównoważonym pozyskiwaniem cytryn, winogron, jabłek i mango.

Oprócz celów wspieranych w ramach partnerstwa z WWF, Coca-Cola ponownie potwierdziła i rozwinęła cele dotyczące odzyskiwania wody i opakowań. Cele te obejmują:

Uzdatnianie 100 proc. wody wykorzystywanej w procesie produkcji

FirmaCoca-Cola uzdatnia i będzie uzdatniać wodę wykorzystywaną w procesie produkcji oraz zwracać ją do środowiska w stanie zapewniającym rozwój fauny i flory wodnej. Ponadto firma Coca-Cola będzie zwracać naturze oraz społecznościom, w których działa tyle wody ile zużywa do produkcji gotowych napojów, a to dzięki różnym projektom wodnym realizowanym z partnerami w ponad 100 krajach.

Do dnia dzisiejszego zaangażowanie firmy Coca-Cola w 468 projektów pozwoliło zbilansować ilość wody równą około 52 proc. objętości wykorzystywanej w produkcji.

 Odzyskiwanie 75 proc. butelek i puszek na rynkach rozwiniętych

FirmaCoca-Cola będzie współpracować z przemysłem i organizacjami lokalnymi nad zwiększeniem odzyskiwania i recyklingu surowców na rynkach rozwijających się. Firma będzie nadal zmniejszać ilość materiału i energii użytych do produkcji opakowań a także będzie nadal wykorzystywać do ich produkcji materiały pochodzące z odzysku i odnawialne.

:: ::

Muhtar Kent, prezes i  dyrektor wykonawczy, The Coca-Cola Company: - W firmie Coca-Cola jesteśmy głęboko zaangażowani we współpracę z partnerami nad rozwiązywaniem globalnych problemów środowiskowych oraz odpowiedzialnym zarządzaniem zasobami planety. Ponieważ stajemy przed sytuacją, w której świat walczy o zasoby a globalny popyt na żywność i wodę rośnie, musimy szukać rozwiązań, które oferują wspólne korzyści dla firm, społeczności lokalnych i przyrody. Współpraca z WWF będzie nieustannie motywowała naszą firmę do wdrażania programów zrównoważonego rozwoju. Doświadczenie WWF jest i będzie niezbędne, abyśmy mogli osiągnąć nasze cele, z których część wyznaczyliśmy wspólnie z WWF.

Carter Roberts, dyrektor zarządzający, WWF USA: - Jesteśmy świadkami bezprecedensowego popytu na zasoby naturalne na całym świecie. Kontynuacja działalności na dotychczasowych zasadach wiąże się z ryzykiem na wszystkich poziomach, łącznie z utrzymaniem się na rynku. Problemy te można rozwiązać jedynie przez współpracę, a nasze partnerstwo z firmą Coca-Cola udowadnia, że działając razem możemy znacznie szybciej osiągnąć, a nawet przekroczyć pożądany wynik.

:: ::

Od 2007 roku The Coca-Cola Company i WWF współpracują nad zachowaniem i ochroną zasobów słodkiej wody na całym świecie oraz nad poprawą wydajności zakładów Coca-Cola w tym zakresie. Do chwili obecnej partnerstwo to osiągnęło rezultaty w ochronie wód, w tym poprawę ekologicznego stanu siedmiu z najważniejszych na świecie zbiorników słodkiej wody na pięciu kontynentach, poprawę efektywności wykorzystania wody przez system Coca-Coli o 20 proc., ograniczenie emisji 5 mln ton metrycznych CO2 w zakładach produkcyjnych firmy Coca-Cola na całym świecie oraz promowanie bardziej zrównoważonych technik rolnych w ramach łańcucha dostaw Coca-Cola.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz inne polecane artykuły

Oddaj pracownikom władzę

Magazyn / Inspiracje

Oddaj pracownikom władzę
Oddaj pracownikom władzę

Czy można prowadzić firmę, nie podejmując żadnej decyzji? Czy dobrym pomysłem jest ujawnienie wysokości pensji wszystkich pracowników, a co więcej, danie im możliwości samodzielnego przyznawania sobie wynagrodzenia? Czy firma bez siedziby głównej i biura ma szansę przetrwać na rynku? Chociaż może się wydawać, że każdy prezes na powyższe pytania bez zastanowienia odpowiedziałby przecząco, przykłady takich firm, jak Semco czy Xtech.pl, pokazują, że byłyby to odpowiedzi nieuzasadnione.

Jak używać hashtagów?

Brief.pl / Aktualności

Jak używać hashtagów?
Jak używać hashtagów?

Hashtagi królują zarówno na Instagramie jak i na Twitterze. Niby każdy wie o co z nimi chodzi, ale czy każdy z nas używa ich poprawnie? Poniżej znajdziesz kilka wskazówek jak je wykorzystać w swoich działaniach w social media aby zwiększyć zasięg publikowanych treści.