Polskie firmy nie inwestują w badania

Polskie firmy nie inwestują w badania

Brief.pl / Wiedza

75 proc. polskich przedsiębiorców deklaruje, że w ciągu najbliższych pięciu lat podniesie poziom wydatków na badania i rozwój (B+R) lub co najmniej pozostawi je na obecnym poziomie.

-

Jednak, jak pokazuje „Corporate R&D Report” przygotowany przez Deloitte na podstawie badania zrealizowanego w pięciu krajach Europy Środkowej, firmy mają ograniczoną wiedzę na temat dotacji i zachęt podatkowych dotyczących działalności badawczo-rozwojowej. W Polsce jedynie 41proc. przedsiębiorców deklaruje posiadanie wiedzy o tych udogodnieniach, a zaledwie 16 proc. kiedykolwiek z nich korzystało.

Pozycja Europy w obszarze działalności badawczo-rozwojowej jest coraz słabsza. Szacuje się, że w 2013 r. wzrost wydatków na B+R na starym kontynencie będzie niższy niż stopa inflacji (1,5 proc.). Podczas gdy w najszybciej rozwijających się gospodarkach - np. krajach z grupy BRICS: Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, RPA - wzrost ten osiągnie od 4 do ponad 11 proc.

- Dlatego Unia Europejska stymuluje państwa członkowskie do zwiększenia wydatków na badania i rozwój do poziomu 3 proc. PKB rocznie w 2020 r. Aby to osiągnąć, należy przyspieszyć proces komercjalizacji wyników B+R poprzez uproszczenie procedur regulacyjnych, a także dążyć do bardziej dynamicznej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a środowiskiem naukowym – wyjaśnia Magdalena Burnat-Mikosz, partner zarządzająca zespołem R&D and Government Incentives w Europie Środkowej w Deloitte.

Charakterystyczne dla naszego regionu jest także to, że - w przeciwieństwie do gospodarek zachodnich - rządy państw Europy Środkowej wydają na badania i rozwój znacznie więcej niż przedsiębiorcy prywatni. Średnia europejska tzw. wskaźnika BERD (ang. Business Expenditures on R&D) wynosi 55,5 proc., podczas gdy w Polsce - 24,7 proc., Słowacji - 33,9 proc., Chorwacji - 38,2 proc., Czechach - 46,9 proc. i na Węgrzech - 47,5 proc.

Zdecydowana większość polskich przedsiębiorców - 88 proc. - wynik zbliżony do średniej w regionie - zadeklarowała, że finansuje B+R ze swoich budżetów.  Spośród nich niespełna jedna trzecia przeznacza na ten cel od 1 do 3 proc. obrotów. Najwięcej, bo ponad 10 proc., wydaje się w branży TMT oraz energetycznej.

Polska była jedynym krajem spośród pięciu przebadanych, w którym żaden z respondentów nie zaznaczył, że jego firma na pewno nie przeznacza na B+R żadnych funduszy. Mieli raczej wątpliwości, czy ich firma w ogóle zajmuje się taką działalnością.

- Okazuje się, że w krajach Europy Środkowej firmy preferują nieco inne rodzaje zachęt. Dla Chorwatów, Węgrów i Słowaków przede wszystkim dotacje byłyby czynnikiem decydującym o podjęciu działań B+R, Polacy i Czesi wskazują zaś na ulgi podatkowe. Dostosowanie się do tego trendu, dla polskiego systemu podatkowego, w odróżnieniu od czeskiego, oznaczałoby znaczącą zmianę jakościową, gdyż obecnie w naszym kraju właściwie brak jest znaczących zachęt podatkowych dla przedsiębiorców prowadzących działalność B+R – wyjaśnia Michał Turczyk, starszy menedżer w zespole R&D and government incentives w Deloitte.  

Jak pokazało badanie, polscy przedsiębiorcy mogą nie mieć wystarczającej wiedzy na temat poszczególnych zachęt. W badaniu wymieniono 15 istniejących w Polsce preferencji i ulg przysługujących firmom prowadzącym działalność naukowo-badawczą. W przypadku 12 z nich mniej niż połowa respondentów przyznała, że kiedykolwiek o nich słyszała. Jeszcze mniej optymistycznie wypadają proporcje dotyczące korzystania ze wspomnianych ulg. Aż w 13 przypadkach skorzystało z nich jedynie 20 proc. ankietowanych przedsiębiorstw. Największą rozpoznawalnością i popularnością cieszą się zachęty finansowane z funduszy unijnych. Znacznie mniej przedsiębiorców wspomaga się zachętami wynikającymi z systemu podatkowego.

Jedna czwarta środkowoeuropejskich przedsiębiorców nie korzysta z ulg podatkowych, ponieważ nie mają pewności, jakie podejście do prezentowanych przez nich wydatków na B+R zastosują organy podatkowe. W Polsce ten wskaźnik był wyższy o 5 proc. - To pokazuje, że firmy albo nie rozumieją obowiązujących definicji związanych z tą sferą działalności lub przepisy są zbyt skomplikowane i niejasne. Jednocześnie znaczny odsetek badanych – bo 29 proc. - nie korzysta z dotacji B+R, pomimo posiadanej wiedzy na ich temat, co wynika to z braku zasobów pozwalających na odpowiednie monitorowanie i definiowanie szans uzyskania dofinansowania – dodaje Turczyk. W Polsce najczęściej firmy rezygnują z ubiegania się o dotacje z przyczyn formalnych (42 proc.) i z obawy przed biurokracją (25 proc.).

Jednocześnie 66 proc. polskich przedsiębiorców twierdzi, iż prowadzi działalność B+R we współpracy z innymi podmiotami. - Ten wynik jest spójny z polityką UE i poszczególnych krajów, których celem jest wspieranie współpracy i wymiany między firmami i sektorem prywatnym a światem nauki. Należy jednak wziąć pod uwagę, iż przedsiębiorcy często za współpracę uznają również na przykład pomoc uczelni w przygotowaniu opinii o innowacyjności, która jest formalnie niezbędna do uzyskania części zachęt. Tego typu współpraca nie jest jednak celem, jaki Polska i Komisja Europejska postawiły w strategii na rok 2020. Nadal jednak jest bardzo dużo do zrobienia w zakresie struktury wydatków na B+R. Gospodarka polska w coraz większym stopniu opiera się na nowoczesnych usługach, w tym wykorzystujących B+R. Dlatego należy rozwijać i tworzyć przepisy umożliwiające przedsiębiorstwom zwiększanie wydatków na działalność naukowo-badawczą, które w porównaniu do środków rządowych przeznaczanych na ten cel są obecnie jednymi z najniższych w regionie- podsumowuje Magdalena Burnat-Mikosz.

:: ::

O badaniu:
Pierwsza edycja badania „Corporate R&D Report” została przeprowadzona w pięciu najważniejszych krajach Europy Środkowej: Polsce, Czechach, Słowacji, Chorwacji i na Węgrzech. W ankiecie wzięło udział łącznie 233 przedstawicieli firm.

 

 

O badaniu:
Pierwsza edycja badania „Corporate R&D Report” została przeprowadzona w pięciu najważniejszych krajach Europy Środkowej: Polsce, Czechach, Słowacji, Chorwacji i na Węgrzech. W ankiecie wzięło udział łącznie 233 przedstawicieli firm.
O badaniu:
Pierwsza edycja badania „Corporate R&D Report” została przeprowadzona w pięciu najważniejszych krajach Europy Środkowej: Polsce, Czechach, Słowacji, Chorwacji i na Węgrzech. W ankiecie wzięło udział łącznie 233 przedstawicieli firm.

Zobacz inne polecane artykuły

Perfekcyjna egzekucja podstawą innowacji. Rozmowa z Kacprem Winiarczykiem, general managerem Ubera w Polsce

Brief.pl / Ludzie

Perfekcyjna egzekucja podstawą innowacji. Rozmowa z Kacprem Winiarczykiem, general managerem Ubera w Polsce
Perfekcyjna egzekucja podstawą innowacji. Rozmowa z Kacprem Winiarczykiem, general managerem Ubera w Polsce

Po 3 latach od momentu wejścia na polski rynek Uberowi udało się zgromadzić ponad milion zadowolonych użytkowników. Jak się okazuje, z aplikacji w Polsce najchętniej korzysta pokolenie millenialsów. Teraz firma zdecydowała się umocnić swój marketing - tak, by z aplikacją dotrzeć do szerszego grona odbiorców, w różnym wieku. O nowej strategii marketingowej, zjawisku uberyzacji i premierach kolejnych usług Ubera rozmawiamy z Kacprem Winiarczykiem, general managerem Ubera w Polsce.

Cannes breaking news: Polak ponownie na czele europejskich struktur IAA

Brief.pl / Aktualności

Cannes breaking news: Polak ponownie na czele europejskich struktur IAA
Cannes breaking news: Polak ponownie na czele europejskich struktur IAA

Paweł Kowalewski, pełniący stanowisko Global Vice President objął dodatkowo stanowisko VP Area Director Europe. Paweł jest jedynym Polakiem w globalnych strukturach IAA i w dalszym ciągu odpowiadać będzie za rozwój stowarzyszenia na świecie. Nowe obowiązki objął w niedzielę podczas IAA Executive Committee Meeting w Cannes.