Zapraszamy na konferencję "Ethical code marketingu bezpośredniego - tendencje regulacyjne i dobre praktyki"

Zapraszamy na konferencję "Ethical code marketingu bezpośredniego - tendencje regulacyjne i dobre praktyki"

Brief.pl / Aktualności

Już 21 czerwca w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie odbędzie się konferencja pod nazwą "Ethical code marketingu bezpośredniego". Poniżej szczegółowy program wydarzenia.

-

Organizator: Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB

Partner merytoryczny: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy

Tematyka

 • Prezentacja aktualnych i planowanych zasad regulacji prawnej rynku marketingu bezpośredniego, w tym prawa konsumenckiego i telekomunikacyjnego.

 • Prezentacja interesujących studiów przypadków prezentujących nieakceptowane prawnie i etycznie formy komunikacji z konsumentami.

 • Prezentacja dostępnych rozwiązań samoregulacyjnych w Polsce i w krajach UE

 • Prezentacja możliwości samoregulacji rynku na bazie funkcjonujących rozwiązań i oczekiwań głównych interesariuszy

Miejsce: Warszawa, siedziba UOKiK, Plac Powstańców Warszawy 1, 00-001 Warszawa

Termin: 21.06.2017r.

Adresaci konferencji

 • przedstawiciele firm wykorzystujących kanały bezpośredniego dotarcia do konsumentów w swoich działaniach marketingowych i reklamowych

 • przedstawiciele firm z branży telekomunikacyjnej i firm dostarczających inne niż telefon kanały bezpośredniego, masowego dotarcia do konsumentów

 • przedstawiciele agencji marketingowych


Program

Rejestracja uczestników i powitalna kawa: 9.00 - 9.30

Wystąpienie 1: 09.30-10.30

 • Tytuł

Aktualne i planowane zasady regulacji prawnej rynku marketingu bezpośredniego

 • Prowadzący

Gerard Karp, SMB / Wierzbowski Eversheds Sutherland

 • Tematyka

  • Wskazanie najważniejszych, aktualnych ram prawnych w zakresie działań direct marketingu i ochrony konsumentów (ustawa konsumencka, prawo telekomunikacyjne), a także planowanych nowych przepisów (RODO, jednolity rynek cyfrowy /single digital market).

  • Interpretacje najważniejszych przepisów dot. ochrony konsumentów i zasad komunikacji marketingowej z nimi (np. art. 172 prawa telekomunikacyjnego).

  • Prezentacja aktualnych i planowanych możliwości egzekucji prawa, potencjału kar, itp. oraz możliwych kierunków rozwoju twardej regulacji prawnej w tym obszarze.

 

Wystąpienie 2: 10.30 - 11.30

 • Tytuł

Ewolucja modelu komunikacji marketingowej z konsumentem - trendy i najlepsze rynkowe praktyki

 • Prowadzący

  • Przedstawiciel UOKiK

  • Przedstawiciel dużej, międzynarodowej agencji reklamowej

 • Tematyka

  • Prezentacja, jak powinien zmienić się (zmienia się?) model komunikacji marketingowej w kontekście uczciwości i rzetelności przekazu (perspektywa wymagań prawnych oraz zasad etyki w relacjach z konsumentami).

  • Prezentacja reklam/kampanii marketingowych nie spełniających standardów prawa i etyki. “Czego nam w reklamie nie wolno?”.

  • Prezentacja, jak zmienia się i dlaczego struktura komunikacji bezpośredniej z konsumentami z modelu opartego o komunikację “out”, na model oparty o komunikację “in”. Przykłady zmiany, która dokonała się na rozwiniętych rynkach europejskich vs aktualna sytuacja w Polsce.

Przerwa kawowa: 11.30 - 11.45

Wystąpienie 3: 11.45 - 12.45

 • Tytuł

Samoregulacja rynku reklamy i marketingu w Polsce

 • Prowadzący

Konrad Drozdowski, Dyrektor Generalny, Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy

 • Tematyka

Prezentacja funkcjonujących w Polsce rozwiązań samoregulacyjnych (w szczególności Komisja Etyki Reklamy, Kodeksy etyczne, Lista Robinsonów)

Panel dyskusyjny: 12.45 - 13.30

 • Tytuł

Czy samoregulacja jest rozwiązaniem win-win-win (regulatorzy, biznes, konsumenci)?

 • Uczestnicy

  • Jacek Barankiewicz, Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB (moderator)

  • przedstawiciel UOKiK

  • Konrad Drozdowski, Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy

  • przedstawiciel biznesu - firmy wykorzystującej narzędzia reklamy i marketingu

  • przedstawiciel biznesu - firmy dostarczającej narzędzia reklamy i marketingu

Lunch: 13.30 - 14.15

Wystąpienie 4: 14.15 - 15.15

 • Tytuł

Rozwiązania samoregulacyjne stosowane w różnych krajach EU

 • Prowadzący

Mathilde Fiquet, EU Legal Affairs Manager, FEDMA

(prezentacja w języku angielskim)

 • Tematyka

Prezentacja różnych rozwiązań samoregulacji i koregulacji wykorzystywanych w państwach UE.

Wystąpienie 5: 15.15 - 16.15

 • Tytuł

Jak wygrać na samoregulacji?

 • Prowadzący

Przedstawiciel dużej, międzynarodowej agencji marketingowej

 • Tematyka

  • Prezentacja, w jaki sposób stosowanie rozwiązań samoregulacyjnych może korzystnie wpływać na biznes.

  • Prezentacja success story.

 
Więcej informacji na ethicalcode.evenea.pl

::


 

Zobacz inne polecane artykuły

Kapituła 50 Kreatywnych: Rozmowa z Dariuszem Żukiem, CEO Business Link Poland

Brief.pl / Ludzie

Kapituła 50 Kreatywnych: Rozmowa z Dariuszem Żukiem, CEO Business Link Poland
Kapituła 50 Kreatywnych: Rozmowa z Dariuszem Żukiem, CEO Business Link Poland

Czy istnieje dobry moment na odpalenie własnego biznesu? Jak w kontekście wszechobecnych startupów rysuje się przyszłość korporacji? Jaka jest świadomość siły małych i średnich przedsiębiorców w Polsce? W ramach cyklu wywiadów przedstawiającego Kapitułę 7. edycji 50 Najbardziej Kreatywnych w Biznesie rozmawiamy z Dariuszem Żukiem, CEO Business Link Poland.