Warsaw – Science – Connect, czyli synergia potrójnej helisy

Warsaw – Science – Connect, czyli synergia potrójnej helisy

Brief.pl / Aktualności

Warszawa wraz z partnerami wykorzystuje koncepcję potrójnej helisy (Triple Helix) do promocji miasta jako atrakcyjnej i profesjonalnej destynacji spotkań oraz pozyskiwania do stolicy dużych wydarzeń kongresowych. Koncepcja potrójnej helisy od lat 90-tych ubiegłego wieku opisuje model rozwoju innowacyjnych gospodarek tworzonych przez tzw. społeczeństwa wiedzy, w których główną rolę odgrywa nauka i kapitał intelektualny.

-

Promocja Warszawy jako miejsca równie atrakcyjnego do organizacji wydarzeń jak inne kluczowe metropolie Europy i świata w ramach modelu potrójnej helisy jest realizowana dzięki działaniom Warsaw Convention Bureau – Warszawskiej Organizacji Turystycznej oraz jej publicznych i prywatnych członków, wśród których jest między innymi centrum kongresowo-wystawiennicze EXPO XXI. Koncepcja Triple Helix zakłada, że innowacyjność gospodarki opartej na wiedzy jest wynikiem ścisłej współpracy trzech sektorów: ośrodka nauki, świata biznesu i przedstawicieli rządu bądź samorządu. Model tej dynamicznej relacji, choć w teorii oczywiście złożony, sprowadza się do prostej zasady: ośrodki naukowe (uniwersytety, instytuty badawcze, etc.) dysponują największym potencjałem innowacyjnym w ramach prowadzonych przez siebie badań; świat biznesu (od międzynarodowych korporacji po lokalne start up’y) ma z kolei naturalną motywację, i co ważniejsze: zasoby finansowe, aby te innowacje wdrażać w ramach nowych produktów i usług – dzięki temu zdobywają oczywiście przewagę konkurencyjną i zwiększają swoją rentowność. Ta wzajemnie uzupełniająca się relacja świata nauki i biznesu jest z kolei niezwykle korzystna i priorytetowa dla administracji na poziomie rządowym lub samorządowym (rozwój nowoczesnej, wolnorynkowej gospodarki), w związku z czym jej naturalnym priorytetem jest wspieranie tej relacji na różnych poziomach – od legislacyjnego po subwencje i programy wsparcia.

- Pracując ze swoimi członkami nad pozyskaniem dużych międzynarodowych kongresów naukowych, Warsaw Convention Bureau – WOT buduje przewagę konkurencyjną stolicy w oparciu właśnie o relację wzajemnych korzyści między interesariuszami i beneficjentami tych kongresów – czyli światem nauki, światem biznesu i lokalnym samorządem - mówi Mateusz Czerwiński, Dyrektor Warsaw Convention Bureau. - Kongres naukowy jest bowiem jednym z podstawowych narzędzi, w ramach których odbywa się tak cenny transfer wiedzy, który warunkuje pojawienie się innowacji (świat nauki), możliwość jej produktowej implementacji (świat biznesu) oraz osadzenie tych rozwiązań w ramach lokalnej gospodarki (administracja) - dodaje Czerwiński. A ponieważ każdy ze wspomnianych aktorów tego modelu w sposób bezpośredni korzysta z efektów międzynarodowych kongresów, to każdy z nich jednocześnie jest gotowy na zainwestowanie swoich zasobów w możliwie najatrakcyjniejszą ofertę destynacji.  Ośrodek naukowy oferuje zatem bogaty merytorycznie program naukowy, udział zarówno doświadczonej jak i młodej kadry naukowej, poparcie międzynarodowego świata nauki, udział kluczowych speakerów w danej dziedzinie, etc. Świat biznesu oferuje wsparcie sponsorskie, możliwość organizacji ciekawych wystaw produktowych, dostęp w ramach networkingu do kluczowych managerów z działów R&D i tym podobne. Władze lokalne lub rządowe oferują natomiast wsparcie na poziomie wizerunkowym, ale również w postaci bezpłatnej komunikacji miejskiej, kolacji galowych z ministrem lub prezydentem miasta, etc.

- Stworzenie konkurencyjnej oferty oraz przeprowadzenie całej procedury konkursowej jest procesem złożonym i czasochłonnym, ale pozyskanie takiego wydarzenia zwraca z nawiązką wszystkie zainwestowane zasoby – zarówno te osobowe jak i finansowe - twierdzi Anna Górska, Business Development Director w EXPO XXI i Prezes Oddziału Europy Centralnej ICCA. Według ICCA na świecie jest ponad 12 000 kongresów różnych stowarzyszeń branżowych i naukowych, które regularnie rotują po międzynarodowych metropoliach. - Nasza współpraca z WCB w ramach potrójnej helisy nie tylko zwiększa szanse pozyskania tych wydarzeń do Warszawy, ale również buduje pozytywną markę miasta - dodaje Górska.

Realizując swoje działania promocyjne w obszarze branży spotkań w ten właśnie sposób, Warszawa znajduje się w ścisłej czołówce światowych miast, które rozumieją to, co niedawno było pochodną turystyki (czyli tzw. turystyką biznesową), jako jeden z kilku kluczowych procesów rozwijających nowoczesne społeczeństwo i jego opartą na wiedzy gospodarkę. Proces ten nieustannie realizowany jest w stolicy między innymi dzięki synergii podmiotów współpracujących w ramach Warsaw Convention Bureau – Warszawskiej Organizacji Turystycznej, zarówno tych publicznych jak Miasto Warszawa jak i tych prywatnych, jak EXPO XXI.


::


Zobacz inne polecane artykuły

Branded content, czyli content w służbie markom. Rozmowa z Tomaszem Dławichowskim z Timecode Film Production

Brief.pl / Ludzie

Branded content, czyli content w służbie markom. Rozmowa z Tomaszem Dławichowskim z Timecode Film Production
Branded content, czyli content w służbie markom. Rozmowa z Tomaszem Dławichowskim z Timecode Film Production

Czym jest branded content? Którym markom czy branżom działania branded contentowe przynieść mogą szczególną korzyść? O stosunkowo młodym trendzie, który w najbliższym czasie może zrewolucjonizować komunikację marketingową marek rozmawiamy z Tomaszem Dławichowskim z Timecode Film Production.

Kapituła 50 Kreatywnych: Rozmowa z Dariuszem Żukiem, CEO Business Link Poland

Brief.pl / Ludzie

Kapituła 50 Kreatywnych: Rozmowa z Dariuszem Żukiem, CEO Business Link Poland
Kapituła 50 Kreatywnych: Rozmowa z Dariuszem Żukiem, CEO Business Link Poland

Czy istnieje dobry moment na odpalenie własnego biznesu? Jak w kontekście wszechobecnych startupów rysuje się przyszłość korporacji? Jaka jest świadomość siły małych i średnich przedsiębiorców w Polsce? W ramach cyklu wywiadów przedstawiającego Kapitułę 7. edycji 50 Najbardziej Kreatywnych w Biznesie rozmawiamy z Dariuszem Żukiem, CEO Business Link Poland.