Francuskie firmy w Polsce – społecznie odpowiedzialne?

Francuskie firmy w Polsce – społecznie odpowiedzialne?

Brief.pl / CSR

Ochrona środowiska, wspieranie społeczności lokalnej, kodeks etyczny, czy dbałość o rozwój zawodowy i osobisty pracowników – to główne działania, które prowadzą firmy stowarzyszone we Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej (CCIFP) w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Potwierdzają to wyniki badania „CSR w praktyce – barometr CCIFP”, mierzącego poziom świadomości i skalę działań społecznie odpowiedzialnych w firmach francuskich w Polsce.

-

Niezbędna jest stała edukacja zarówno wśród klientów, jak i pracowników firm – to najważniejszy wniosek płynący z badania „CSR w praktyce – barometr CCIFP”.  CSR to bowiem pojęcie nieznane dla ponad 70 proc.Polaków. Co więcej, tylko 2 osoby na 10 przy dokonywaniu zakupów biorą pod uwagę, czy dana firma jest odpowiedzialna społecznie. Za najważniejsze czynniki wspierające rozwój CSR w Polsce francuskie firmy uznały: szerzenie wiedzy przez organizacje i media (74 proc. odpowiedzi), a także dzielenie się dobrymi praktykami przez firmy międzynarodowe (62 proc.). Z kolei do czynników hamujących rozwój CSR, poza nieznajomością tematu (62 proc.), zalicza się również brak odpowiedniego budżetu (41 proc.), a także niewielkie zrozumienie i zaangażowanie wśród pracowników (41 proc.) oraz osób zarządzających (37 proc.).

Pracownicy to jeden z najważniejszych interesariuszy firmy. Brak zaangażowania i zrozumienia wśród nich należy do głównych wyzwań dla osób zajmujących się CSR-em. Pozytywnym wskaźnikiem jest to, iż firmy chcą systematycznie rozwijać działania zaangażowania społecznego i wolontariat. Jest to szczególnie istotne z perspektywy młodego pokolenia (Millenials), dla którego tzw. work-life balance i „sens pracy” są często kluczowe w decyzjach o wyborze pracodawcy – mówi Małgorzata Marek, CR manager, Poland & CEE w firmie PwC oraz przewodnicząca komitetu CSR Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej.

Dlaczego firmy angażują się w działalność społecznie odpowiedzialną?

Z przeprowadzonej przez CCIFP ankiety wynika, że wciąż aspekt wzmacniania pozytywnego wizerunku jest dla firm istotnym bodźcem do wprowadzania instrumentów odpowiedzialnego zarządzania (takie stanowisko podziela 75% ankietowanych). Nieco mnie to niepokoi. Pozostaje jednak nadzieja, że z myślenia o zarządzaniu wizerunkiem bliżej będzie nam do zarządzania reputacją, a więc także tożsamością firmy – mówi Konrad Ciesiołkiewicz, dyrektor komunikacji korporacyjnej i CSR w Orange Polska oraz wiceprzewodniczący komitetu CSR Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej.

Silną motywacją do prowadzenia działań CSR (45 proc. odpowiedzi) są również odgórne wytyczne i globalna polityka grupy. Dzięki temu firmy mogą pozyskiwać ciekawe, sprawdzone za granicą rozwiązania. Jedynie 22 proc. ankietowanych wskazało, że prowadzenie działań CSR wynika z wewnętrznej potrzeby i świadomości prowadzenia firmy zgodnie z zasadami odpowiedzialnego biznesu.

 Pracownicy i społeczności lokalne największymi beneficjentami działań CSR

Firmy najczęściej prowadzą działania skierowane do pracowników oraz społeczności lokalnej. W tym pierwszym obszarze główne miejsce zajmuje dbałość o rozwój (szkolenia, edukacja), a także dodatkowe świadczenia socjalne. Dla wielu firm działania te wchodzą w skład polityki HR i zarządzania zasobami ludzkimi, dlatego też często nie są utożsamiane z CSR’em. Stosunkowo mało firm prowadzi natomiast działania w obszarze wolontariatu pracowniczego (34 proc.), czy godzenia pracy z życiem osobistym (45 proc. odpowiedzi). Jednak to właśnie te obszary będą najintensywniej rozwijać się w przyszłym roku. 72 proc. firm przyznaje się do prowadzenia działań na rzecz ochrony środowiska na różnym poziomie – od segregacji śmieci i prowadzenia programów oszczędności energii, po optymalizację łańcucha dostaw i redukcję emisji CO2 przez zakłady produkcyjne.

W obszarze wsparcia dla społeczności lokalnych 60 proc. firm deklaruje zaangażowanie w rozwój gospodarczy regionu poprzez zatrudnianie pracowników czy współpracę z dostawcami i firmami z najbliższego sąsiedztwa. Znaczna część działań ma nadal charakter filantropijny i sprowadza się do przekazania pieniędzy na cele charytatywne czy wsparcie finansowe lokalnej fundacji lub stowarzyszenia. Tego typu pomoc nie jest z definicji działalnością CSR’ową, jednak, szczególnie w przypadku małych firm, ma ona duży walor edukacyjny. W prosty sposób firmy zaczynają się bowiem angażować w działania lokalne, by w kolejnym etapie przejść do bardziej zaawansowanych form współpracy. Ciekawe wnioski płyną z analizy części poświęconej aktywności firm w obszarze współpracy z dostawcami i partnerami biznesowymi. Aż 72 proc. firm ma wdrożone procedury współpracy z dostawami i partnerami zewnętrznymi, a 40 proc. posiada kodeksy etyczne. Niestety, kiedy mowa o  weryfikacji przestrzegania tych procedur, tu rzecz ma się znacznie gorzej. Jedynie niecałe 30 proc. firm prowadzi audyty dla dostawców, a 28 proc. organizuje szkolenia i akcje edukacyjne, mające na celu zapoznanie partnerów z zasadami współpracy. Firmy zapowiadają jednak, że w kolejnych latach działalność edukacyjna będzie sukcesywnie rozwijana.

Działy CSR to rzadkość

Ostatnia część badania dotyczyła zarządzania projektami CSR. 43 proc. firm deklaruje, że posiada długofalową strategię CSR, natomiast 38 proc. prowadzi działania doraźne, w zależności od potrzeb i możliwości firmy. Jeśli chodzi o raportowanie, prawie połowa z ankietowanych nie monitoruje prowadzonych działań i nie sporządza raportów. Tendencja ta będzie się jednak odwracać, gdyż prawie 20 proc. firm planuje w najbliższym czasie podjąć się przygotowania raportu. Warto zauważyć, że dużym problemem dla firm są braki kadrowe oraz budżetowe. Jedynie 8 proc. przedsiębiorstw posiada dedykowane działy CSR, a tylko 22 proc. firm ma osobny budżet. W pozostałych przypadkach finansowanie zapewniane jest w ramach budżetów działów HR, czy marketingu, lub doraźnie w zależności od potrzeb. Powyżej 1 mln PLN rocznie na działania CSR przeznacza jedynie 9 proc. firm. Kolejne 9 proc. mieści się w przedziale 100 tys. – 1 mln PLN. Najwięcej firm (20 proc.) wydaje w ciągu roku pomiędzy 10 a 50 tys. PLN.

Dane pochodzą z badania jakościowego przeprowadzonego w maju 2016 roku przez Havas Media Group.

infografika CCIFP CSR

::

Fot. Fotolia.com/obeyleesin

Tagi:

CSR CCIFP

Zobacz inne polecane artykuły

Ruszyły zgłoszenia do 7. edycji rankingu 50 Najbardziej Kreatywnych w Biznesie

Brief.pl / Aktualności

Ruszyły zgłoszenia do 7. edycji rankingu 50 Najbardziej Kreatywnych w Biznesie
Ruszyły zgłoszenia do 7. edycji rankingu 50 Najbardziej Kreatywnych w Biznesie

7 lat, blisko 300 firm i ponad 400 laureatów. Ranking 50 Najbardziej Kreatywnych w Biznesie to najstarsza, bo trwająca już 7. rok inicjatywa, która pomaga budować i promować segment innowacyjnego oraz kreatywnego biznesu w Polsce. Jej celem jest porządkowanie rynku oraz otwieranie przed przedsiębiorcami możliwości networkingowych i biznesowych. W tym roku, przy okazji 7. urodzin, ranking doczekał się kilku zmian...

Skanska zainwestuje w Business Link. Największa inwestycja globalnej korporacji w polski startup

Magazyn / Aktualności

Skanska zainwestuje w Business Link. Największa inwestycja globalnej korporacji w polski startup
Skanska zainwestuje w Business Link. Największa inwestycja globalnej korporacji w polski startup

Business Link i Skanska będą współtworzyć innowacyjny ekosystem w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) dla startupów, małych i średnich firm oraz sektora usług biznesowych. Deweloper zainwestował w Business Link, największą sieć coworkingu i prywatnych biur na wynajem w Polsce. Dzięki planowanej ekspansji Business Link stanie się największą tego typu siecią w Europie i drugą na świecie, a Skanska stworzy najbardziej kompleksową ofertę biurową dla różnorodnych podmiotów na rynku CEE.

Już ponad 3000 osób pobrało aplikację Quertes. Łączy ich miłość do domowego jedzenia

Brief.pl / Aktualności

Już ponad 3000 osób pobrało aplikację Quertes. Łączy ich miłość do domowego jedzenia
Już ponad 3000 osób pobrało aplikację Quertes. Łączy ich miłość do domowego jedzenia

Na czym polega aplikacja Quertes? To zupełnie nowe spojrzenie na dzielenie się. Przypadki AirBnB czy Ubera pokazują, że ekonomia współdzielenia staje się coraz bardziej popularna. Odchodzimy od sztywnych reguł, a ludzie chcą wykorzystywać i monetyzować swoje umiejętności. Na tej zasadzie powstała aplikacja Quertes, miejsce które łączy ludzi gotujących prywatnie tymi, którzy chcą przełamać rutynę i zjeść coś nowego, pysznego i domowego. Pobierając darmową aplikację ludzie gotujący prywatnie w domach mogą sprzedać to, co przygotują, a Foodies mają możliwość kupienia domowego jedzenia.