Jak wygląda firma z punktu widzenia dyrektora IT? (raport)

Jak wygląda firma z punktu widzenia dyrektora IT? (raport)

Brief.pl / Wiedza

Jakie czynniki z biznesowego punktu widzenia mają największą wagę dla dyrektorów IT polskich firm? A co jest priorytetem dla CIO w zagranicznych przedsiębiorstwach? Jakie technologie będą miały największy wpływ na rozwój biznesu w ciągu najbliższych dwóch lat? Jaka część budżetów IT w polskich firmach przeznaczona jest na rozwój innowacyjności, a jakiego rzędu koszty pochłaniane są przez bieżące wydatki? Odpowiedzi na te i inne pytania znaleźć można w raporcie firmy doradczej Deloitte „Globalne badanie CIO 2015. Kształtowanie dziedzictwa”.

-

Działy IT w przedsiębiorstwach to dziś nie tylko kilku informatyków zajmujących się naprawianiem firmowych komputerów. Często są one rdzeniem całej spółki czy fundamentem, na którym ta została zbudowana. Dowodem na to jest nieustannie rosnąca liczba startupów, czyli firm, dla których przetwarzanie informacji i pochodne technologie stanowią kluczowy element modelu biznesowego. Nic więc dziwnego, że firma doradcza Deloitte już po raz trzeci zapytała dyrektorów IT (tzw. CIO) m.in. o ich priorytety z biznesowego punktu widzenia.

Najważniejsze cele biznesowe wg dyrektorów IT

 

W tegorocznej edycji badania uczestniczyło ponad 1200 liderów IT (CIO, dyrektorzy i menedżerowie IT) z 43 krajów Europy (w tym z Polski), obu Ameryk, Bliskiego Wschodu, Afryki, Azji i Australii. Menedżerowie odpowiedzialni za IT na całym świecie niemal jednomyślnie wskazali pięć głównych celów: wydajność (48 proc. ankietowanych udzieliło tej odpowiedzi), innowacje (45 proc.), koszty (45 proc.), klienci (45 proc.) oraz wzrost (44 proc.). Co ważne, wielu ankietowanych wskazywało na konieczność ciągłego manewrowania pomiędzy obowiązkiem wspierania wzrostu, wydajnością biznesową, a redukcją kosztów. 

W Polsce odpowiedzi na pytanie o priorytety wyglądały inaczej. Najważniejszym celem biznesowym okazał się być wzrost – wskazało na niego aż 55 proc. badanych. Może to wynikać z faktu, że Polskie firmy wciąż rozwijają się, dbając m.in. o ekspansję na nowych rynkach. Kiedy mowa o priorytetach, na drugim miejscu znaleźli się klienci – wspomniało o nich 52 proc. ankietowanych – na trzecim zaś, ex aequo, wydajność oraz innowacje, z 42 proc. wskazań. 

Kompetencje liderów

 

Spośród dwunastu umiejętności charakteryzujących przywództwo, ankietowani CIO zdecydowanie wyróżnili sześć cech, które powinni posiadać liderzy IT. Są to: umiejętność wpływania na interesariuszy wewnętrznych, umiejętności komunikacyjne, zrozumienie strategicznych priorytetów biznesowych, zarządzanie talentami, kształtowanie wizji i przywództwo oraz umiejętność przewodzenia w złożonym, szybko zmieniającym się środowisku. W tym obszarze nie ma znaczących różnic pomiędzy dyrektorami IT w Polsce a ich kolegami ze świata – dotyczą one jedynie kolejności poszczególnych kompetencji. 

Dziewięciu na dziesięciu badanych przyznało, że brakuje im przynajmniej jednej z kluczowych, wskazywanych wcześniej kompetencji. Najczęściej mówiono o brakach w umiejętności wpływania na interesariuszy wewnętrznych, zarządzania talentami oraz umiejętności kształtowania wizji rozwoju technologii i przywództwa.

Jedynie 55 proc. CIO z Polski uznało umiejętność utrzymywania relacji i wpływania na wewnętrznych interesariuszy za swoją mocną stronę. Ponadto, w porównaniu z odpowiedziami CIO z całego świata, polscy menedżerowie niżej ocenili swoje kompetencje w obszarach umiejętności zarządzania talentami, umiejętności współpracy z zewnętrznymi partnerami i dostawcami oraz zdolności do realizacji złożonych programów i projektów technologicznych.

Technologie dla biznesu

 

Respondenci badania zostali również zapytani o to, jakie technologie będą miały największy wpływ na rozwój biznesu. Na pierwszym miejscu, zarówno w Polsce jak i na świecie, znalazły się rozwiązania analityczne, następnie rozwiązania business intelligence oraz rozwiązania digital. Co ciekawe w Polsce bardzo wysoko znalazły się również rozwiązania z obszaru cyberbezpieczeństwa i prywatności danych, które to wyprzedziły tzw. „chmury”. Niestety, okazuje się, że globalnie poziom inwestycji w cyberbezpieczeństwo jest – za wyjątkiem sektora publicznego oraz firm z USA – relatywnie niski. 

Chociaż trzech na czterech dyrektorów IT uznało rozwiązania analityczne oraz rozwiązania digital jako bardzo ważne technologie, które wpłyną na sposób prowadzeniu biznesu przez ich organizacje w ciągu najbliższych dwóch lat,  to wielu z nich uważa, że wykorzystanie możliwości tych technologii w pełni wiąże się z reorganizacją istniejącej infrastruktury. A to zaś pociąga za sobą koszty, przy czym uzyskanie finansowania na ten cel stanowi niemałe wyzwanie. 

CIO byli również pytani o to, na co przeznaczane są środki na IT w ich firmach. Jak się okazuje, dwie trzecie budżetu IT na świecie, a połowa w Polsce, wydawana jest na utrzymanie bieżącej działalności. Jednocześnie na CIO często wywierana jest presja zwiększenia wydatków inwestycyjnych związanych z wdrażaniem innowacji w biznesie. 

- Dlatego też tak bardzo ważna jest świadomość tego, że wydatki na innowacje dziś będą wiązały się ze wzrostem wydatków operacyjnych w kolejnych latach.. Na całym świecie 16 proc. bieżących budżetów jest przeznaczanych na innowacje i rozwój biznesu. W Polsce wydatki na innowacje stanowią 19 proc. budżetu IT. W firmach mających siedzibę w naszym kraju wyższe są także nakłady IT na rozwój biznesu, które stanowią 32 proc. budżetu technologicznego – wyjaśnia Andrzej Lachowski,partner Deloitte i lider zespołu Technology Consulting w Europie Środkowej i Wschodniej. 

::

Fot. Fotolia.com/Vidoslava

 

Zobacz inne polecane artykuły

Skanska zainwestuje w Business Link. Największa inwestycja globalnej korporacji w polski startup

Magazyn / Aktualności

Skanska zainwestuje w Business Link. Największa inwestycja globalnej korporacji w polski startup
Skanska zainwestuje w Business Link. Największa inwestycja globalnej korporacji w polski startup

Business Link i Skanska będą współtworzyć innowacyjny ekosystem w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) dla startupów, małych i średnich firm oraz sektora usług biznesowych. Deweloper zainwestował w Business Link, największą sieć coworkingu i prywatnych biur na wynajem w Polsce. Dzięki planowanej ekspansji Business Link stanie się największą tego typu siecią w Europie i drugą na świecie, a Skanska stworzy najbardziej kompleksową ofertę biurową dla różnorodnych podmiotów na rynku CEE.

Ruszyły zgłoszenia do 7. edycji rankingu 50 Najbardziej Kreatywnych w Biznesie

Brief.pl / Aktualności

Ruszyły zgłoszenia do 7. edycji rankingu 50 Najbardziej Kreatywnych w Biznesie
Ruszyły zgłoszenia do 7. edycji rankingu 50 Najbardziej Kreatywnych w Biznesie

7 lat, blisko 300 firm i ponad 400 laureatów. Ranking 50 Najbardziej Kreatywnych w Biznesie to najstarsza, bo trwająca już 7. rok inicjatywa, która pomaga budować i promować segment innowacyjnego oraz kreatywnego biznesu w Polsce. Jej celem jest porządkowanie rynku oraz otwieranie przed przedsiębiorcami możliwości networkingowych i biznesowych. W tym roku, przy okazji 7. urodzin, ranking doczekał się kilku zmian...

Już ponad 3000 osób pobrało aplikację Quertes. Łączy ich miłość do domowego jedzenia

Brief.pl / Aktualności

Już ponad 3000 osób pobrało aplikację Quertes. Łączy ich miłość do domowego jedzenia
Już ponad 3000 osób pobrało aplikację Quertes. Łączy ich miłość do domowego jedzenia

Na czym polega aplikacja Quertes? To zupełnie nowe spojrzenie na dzielenie się. Przypadki AirBnB czy Ubera pokazują, że ekonomia współdzielenia staje się coraz bardziej popularna. Odchodzimy od sztywnych reguł, a ludzie chcą wykorzystywać i monetyzować swoje umiejętności. Na tej zasadzie powstała aplikacja Quertes, miejsce które łączy ludzi gotujących prywatnie tymi, którzy chcą przełamać rutynę i zjeść coś nowego, pysznego i domowego. Pobierając darmową aplikację ludzie gotujący prywatnie w domach mogą sprzedać to, co przygotują, a Foodies mają możliwość kupienia domowego jedzenia.