Promocja polskiej gospodarki za 60 mln zł

Promocja polskiej gospodarki za 60 mln zł

Brief for Poland / Aktualności

Jaki był cel udziału Polski w światowych wystawach EXPO? Jak został zaprezentowany nasz kraj w tym roku w Mediolanie? Jakie były koszty tegorocznej wystawy? Czy da się ocenić zwrot z tej inwestycji? O komentarz poprosiliśmy Danutę Ryszkowską-Grabowską, rzecznik prasową Ministerstwa Gospodarki.

-

Danuta Ryszkowska-Grabowska,

rzecznik prasowy, Ministerstwo Gospodarki

Światowe Wystawy EXPO każdorazowo określają wyraźnie cel danego przedsięwzięcia, tzw. temat przewodni bądź hasło Wystawy.

Światowa Wystawa EXPO 2015, odbywająca się pod hasłem „Wyżywienie planety, energia dla życia” to pierwsze EXPO tematyczne z tak dużym udziałem sektora rolno-spożywczego, który uchodzi za polską specjalność. Dlatego obecność Polski podczas wydarzenia skoncentrowana była na prezentacji najnowszych polskich rozwiązań w rolnictwie ekologicznym, przetwórstwie żywności, biotechnologii i ochronie środowiska.

Zgodnie z powyższym, a także zgodnie z zatwierdzoną przez Radę Ministrów Koncepcją programową udziału Polski w Wystawie Światowej EXPO 2015 w Mediolanie w Republice Włoskiej, głównym celem udziału Polski w EXPO 2015 była budowa trwałego zaufania dla marki POLSKA i Marki Polskiej Gospodarki.

Polska została zaprezentowana jako kraj nowoczesny, osiągający sukces gospodarczy oraz jako atrakcyjny partner biznesowy. Polski rząd zdecydował się także zaprezentować kraj jako bliski Włochom pod względem dorobku ekonomicznego i stylu życia. Wszystkie podjęte przez polską stronę aktywności w ramach EXPO miały podkreślać, że Polska to kraj o europejskim stylu życia, otwarty i przyjazny, stawiający na nowoczesny design, jednocześnie szanujący tradycję, a także taki, dla którego – podobnie jak we Włoszech – rolnictwo stało się siłą napędową eksportu.

Zdecydowano, by – wzorem ekspozycji w Szanghaju – w pawilonie polskim przedstawiono szeroką i atrakcyjną ofertę polskich produktów. Pawilon ma być najbardziej włoskim spośród zagranicznych prezentacji na EXPO. Wykorzystane zostały takie elementy polskiej tradycji żywieniowej i kultury, które są najbardziej zbliżone do tradycji włoskich, a więc spotkań rodzinnych i w gronie przyjaciół.

Podczas EXPO 2015 zaplanowano dwa typy wydarzeń: pierwszy – adresowany
do szerokiej publiczności, drugi – skierowany do zaproszonych specjalistów. Imprezie towarzyszyć będą wydarzenia kulturalne, np. koncerty, happeningi, wystawy, pokazy filmów, pokazy kulinarne.

Wystawa cieszyłą się dużym zainteresowaniem zarówno zwiedzających jak i przedstawicieli współczesnych mediów, co znajduje odzwierciedlenie w wielu informacjach na temat EXPO 2015 przekazywanych przez różne środki masowego przekazu, a więc trudno polemizować ze stanowiskiem „czy w dobie nowych mediów, ta formuła się nie wypala”.

Dodatkowo, należy wskazać, iż Pawilon odwiedziło łącznie aż 1 670 312 osób. Ponadto 100 mln osób to odbiorcy kampanii internetowej. Odbyło się 16 tygodni regionalnych i tematycznych, konferencje gospodarcze, pokazy kulinarne czy koncerty Chopinowskie – udział Polski w Wystawie Światowej EXPO 2015 w Mediolanie to kompleksowa i wielobarwna promocja polskiej gospodarki, kultury, turystyki, a także polskiej kreatywności oraz gościnności. Bilans Wystawy przerasta początkowe założenia i oczekiwania organizatorów. Doskonałą okazją do prezentacji tych sukcesów był Dzień Polski, obchodzony na EXPO w Mediolanie 13 września.

Udział Polski w Światowej Wystawie EXPO 2015 w Mediolanie jest działaniem, które stanowi element szeroko zakrojonej polityki Ministerstwa Gospodarki zmierzającej do realizacji ustawowych zadań resortu w zakresie umiędzynarodowienia polskiej gospodarki, a samą decyzję o realizacji projektu EXPO 2015 należy rozpatrywać jako próbę wykorzystania kolejnego narzędzia promocji Polski i polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych realizowanego w ramach 6 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013.

W ramach przygotowanej i zatwierdzonej w dniu 3 lutego br. Koncepcji programowej udziału Polski w Światowej Wystawie EXPO 2015 w Mediolanie koszt realizacji tego zadania oszacowany został na łączną kwotę 60.186.600 zł., z czego kwota 52 995 000 zł. (tj. ponad 88 proc. kosztów) finansowana będzie w ramach projektu systemowego 6 osi priorytetowej PO IG. Udział środków budżetowych w zakładanym koszcie ogólnym udziału Polski w EXPO 2015 wynosi niecałe 12 proc. i wynosi 7.191.600 zł.

Odnosząc się do kwestii „oceny zwrotu z inwestycji” jaką jest udział w Wystawie Światowej EXPO 2015 w Mediolanie, pragnę zauważyć, iż skutki te są długofalowe więc za wcześnie jest oceniać jakikolwiek aspekt realizacji przedsięwzięcia, w tym także zwrotu z inwestycji.

 

::

Przeczytaj także: 

Z ZIEMI POLSKIEJ DO WŁOSKIEJ. EXPO W LICZBACH

POLSKIE PAWILONY NA EXPO

Zobacz inne polecane artykuły

Skanska zainwestuje w Business Link. Największa inwestycja globalnej korporacji w polski startup

Magazyn / Aktualności

Skanska zainwestuje w Business Link. Największa inwestycja globalnej korporacji w polski startup
Skanska zainwestuje w Business Link. Największa inwestycja globalnej korporacji w polski startup

Business Link i Skanska będą współtworzyć innowacyjny ekosystem w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) dla startupów, małych i średnich firm oraz sektora usług biznesowych. Deweloper zainwestował w Business Link, największą sieć coworkingu i prywatnych biur na wynajem w Polsce. Dzięki planowanej ekspansji Business Link stanie się największą tego typu siecią w Europie i drugą na świecie, a Skanska stworzy najbardziej kompleksową ofertę biurową dla różnorodnych podmiotów na rynku CEE.

Przedsiębiorczy Poznań

Brief.pl / Aktualności

Przedsiębiorczy Poznań
Przedsiębiorczy Poznań

Jednym z pięciu priorytetów, zawartych w przyjętej w tym roku przez Radę Miasta Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+, jest nowoczesna przedsiębiorczość. Oznacza to, że w Poznaniu ma rozwijać się zróżnicowana, nowoczesna i silna gospodarka. Lokalne, niewielkie firmy mają uzyskać wsparcie w działaniach innowacyjnych. Wspierana ma być też współpraca biznesu i nauki, pomoc uzyskać mają lokalne startupy. Miasto ma również działać na rzecz zwiększenia poziomu umiędzynarodowienia poznańskiej przedsiębiorczości. I nie są to puste deklaracje.