Długa droga na szczyt innowacyjności?

Długa droga na szczyt innowacyjności?

Brief.pl / Aktualności

W tegorocznym rankingu Global Innovation Index 2015, tworzonym przez szkołę biznesu i zarządzania INSEAD we współpracy z Johnson Cornell University oraz Światową Organizacją Własności Intelektualnej i prezentującym poziom innowacyjności poszczególnych państw świata, Polska zajęła 46 miejsce. To oznacza, że w porównaniu z zeszłym rokiem zanotowaliśmy spadek o jedno miejsce. Jakie czynniki wpływają na taką pozycję Polski?

-

Ranking Global Innovation Index realizowany jest co roku od ośmiu lat. Jego autorzy analizują 141 gospodarek, które odpowiedzialne są za prawie 99 proc. światowego produktu krajowego brutto, pod względem poziomu ich innowacyjności. W zestawieniu brane są pod uwagę takie czynniki, jak instytucje, kapitał ludzki oraz badawczy, infrastruktura, poziom zaawansowania rynku, poziom wyrafinowania biznesu, dorobek technologiczny i intelektualny oraz dorobek kreatywny. Ostateczne miejsce danego państwa w rankingu jest więc wypadkową wyniku kraju na wszystkich wymienionych wymiarach.

Niestety, w tym roku, podobnie jak w zeszłym, Polska nie wypadła najlepiej na tle krajów Unii Europejskiej. Wyłącznie Rumunia uplasowała się w rankingu za nami, wśród państw unijnych Wielka Brytania i Szwecja znalazły się na czele zestawienia. W pierwszej dziesiątce są także: Szwajcaria (na pierwszym miejscu), Holandia, Stany Zjednoczone, Finlandia, Singapur, Irlandia, Luksemburg i Dania.

Mocne strony


Wśród elementów uważanych za nasze mocne strony wymienić można m.in. takie, jak stabilność polityczna, procent osób biorących udział w trzeciorzędowym procesie edukacji, łatwość pozyskania kredytu czy eksport szeroko pojętych dóbr i usług sektora kreatywnego. Kiedy mowa o słabościach, wśród tych znajdują się m.in. liczba umów z funduszami VC, liczba nowych przedsiębiorstw, wartości niematerialne i prawne, czy, co wydaje się być najważniejsze, powiązania między innowacyjnymi podmiotami, świadczące o wyrafinowaniu sektora biznesowego. 

Niewystarczające wsparcie


Taki stan rzeczy, choć niezbyt pozytywny, nie powinien dziwić. Jak wynika z danych Eurostatu, w 2013 roku wydatki na działalność badawczo – rozwojową w Polsce sięgnęły 0,87 proc. PKB, co, w porównaniu do średniej unijnej wynoszącej 2,02 proc., jest dosyć słabym wynikiem. I, co ciekawe, wśród krajów unijnych najwyższy poziom wydatków na B+R w relacji do PKB odnotowały takie państwa, jak Finlandia (3,32 proc.) oraz Szwecja (3.21 proc.).

Dużym problemem naszego kraju jest również kwestia braku zadowalających ulg podatkowych na działalność badawczo – rozwojową. Z opublikowanego w czerwcu br. raportu EY „Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2015” wynika, że system wsparcia działań B+R ulgami podatkowymi w Polsce należy do najmniej zachęcających w Europie. Obowiązujący w Polsce układ dotyczy bowiem tylko zakupu istniejących technologii, nie obejmując wsparcia na opracowanie nowych rozwiązań. Tymczasem, m.in. w Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii czy nawet Hiszpanii dochody osiągane w rezultacie działalności B+R opodatkowane są niższymi stawkami. Dodatkowo, warto wspomnieć, że współpraca nauki i biznesu, powszechnie traktowana jako podstawa do budowania innowacyjnej gospodarki, również nie należy do najbardziej efektywnych w Europie. 

Kreatywni w biznesie

Wymienione czynniki to tylko niektóre powody, dla których Polska wciąż nie należy do czołówki najbardziej innowacyjnych państw na świecie. A szkoda, szczególnie zważywszy na fakt, że potencjał do realizacji nowatorskich działań jest w naszym kraju bardzo duży, czego dowodem jest m.in. organizowany przez magazyn „Brief” ranking „50 najbardziej kreatywnych w biznesie”. 

Magazyn "Brief" od 5 lat organizuje ranking "50 kreatywnych w biznesie", prezentując w nim osoby, które swoją działalnością szczególnie wyróżniają się na rynku. Redakcja magazynu w ramach wspomnienago projektu postanowiła uruchomić program mentoringowy, który będzie przygotowywał ambitnych, kreatywnych ludzi do startu w biznesie. Powoływana właśnie rada programowa będzie składała się z najwyższej klasy specjalistów z dziedziny zarządzania, marketingu, finansów oraz prawa. Osoby zainteresowane szczegółami zapraszamy do kontaktu. 

::

Fot.Fotolia.com/VIGE.co

Zobacz inne polecane artykuły

Rekordowe wyjście inwestycyjne Venture Capital. Synerise zainwestuje 20 mln zł w rozwój sztucznej inteligencji i autonomicznego marketing

Brief.pl / Aktualności

Rekordowe wyjście inwestycyjne Venture Capital. Synerise zainwestuje 20 mln zł w rozwój sztucznej inteligencji i autonomicznego marketing
Rekordowe wyjście inwestycyjne Venture Capital. Synerise zainwestuje 20 mln zł w rozwój sztucznej inteligencji i autonomicznego marketing

Krakowska spółka po raz drugi w ciągu ostatniego roku z sukcesem zakończyła prywatną emisję akcji. W drodze transakcji o wartości 45 mln zł Synerise uzyskał dostęp do kapitału, którego sporą część przeznaczy na badania i rozwój. 29-krotną stopę zwrotu uzyskał Satus Venture, który za kwotę 25 mln zł sprzedał część swoich akcji w spółce.

Perfekcyjna egzekucja podstawą innowacji. Rozmowa z Kacprem Winiarczykiem, general managerem Ubera w Polsce

Brief.pl / Ludzie

Perfekcyjna egzekucja podstawą innowacji. Rozmowa z Kacprem Winiarczykiem, general managerem Ubera w Polsce
Perfekcyjna egzekucja podstawą innowacji. Rozmowa z Kacprem Winiarczykiem, general managerem Ubera w Polsce

Po 3 latach od momentu wejścia na polski rynek Uberowi udało się zgromadzić ponad milion zadowolonych użytkowników. Jak się okazuje, z aplikacji w Polsce najchętniej korzysta pokolenie millenialsów. Teraz firma zdecydowała się umocnić swój marketing - tak, by z aplikacją dotrzeć do szerszego grona odbiorców, w różnym wieku. O nowej strategii marketingowej, zjawisku uberyzacji i premierach kolejnych usług Ubera rozmawiamy z Kacprem Winiarczykiem, general managerem Ubera w Polsce.