Długa droga na szczyt innowacyjności?

Długa droga na szczyt innowacyjności?

Brief.pl / Aktualności

W tegorocznym rankingu Global Innovation Index 2015, tworzonym przez szkołę biznesu i zarządzania INSEAD we współpracy z Johnson Cornell University oraz Światową Organizacją Własności Intelektualnej i prezentującym poziom innowacyjności poszczególnych państw świata, Polska zajęła 46 miejsce. To oznacza, że w porównaniu z zeszłym rokiem zanotowaliśmy spadek o jedno miejsce. Jakie czynniki wpływają na taką pozycję Polski?

-

Ranking Global Innovation Index realizowany jest co roku od ośmiu lat. Jego autorzy analizują 141 gospodarek, które odpowiedzialne są za prawie 99 proc. światowego produktu krajowego brutto, pod względem poziomu ich innowacyjności. W zestawieniu brane są pod uwagę takie czynniki, jak instytucje, kapitał ludzki oraz badawczy, infrastruktura, poziom zaawansowania rynku, poziom wyrafinowania biznesu, dorobek technologiczny i intelektualny oraz dorobek kreatywny. Ostateczne miejsce danego państwa w rankingu jest więc wypadkową wyniku kraju na wszystkich wymienionych wymiarach.

Niestety, w tym roku, podobnie jak w zeszłym, Polska nie wypadła najlepiej na tle krajów Unii Europejskiej. Wyłącznie Rumunia uplasowała się w rankingu za nami, wśród państw unijnych Wielka Brytania i Szwecja znalazły się na czele zestawienia. W pierwszej dziesiątce są także: Szwajcaria (na pierwszym miejscu), Holandia, Stany Zjednoczone, Finlandia, Singapur, Irlandia, Luksemburg i Dania.

Mocne strony


Wśród elementów uważanych za nasze mocne strony wymienić można m.in. takie, jak stabilność polityczna, procent osób biorących udział w trzeciorzędowym procesie edukacji, łatwość pozyskania kredytu czy eksport szeroko pojętych dóbr i usług sektora kreatywnego. Kiedy mowa o słabościach, wśród tych znajdują się m.in. liczba umów z funduszami VC, liczba nowych przedsiębiorstw, wartości niematerialne i prawne, czy, co wydaje się być najważniejsze, powiązania między innowacyjnymi podmiotami, świadczące o wyrafinowaniu sektora biznesowego. 

Niewystarczające wsparcie


Taki stan rzeczy, choć niezbyt pozytywny, nie powinien dziwić. Jak wynika z danych Eurostatu, w 2013 roku wydatki na działalność badawczo – rozwojową w Polsce sięgnęły 0,87 proc. PKB, co, w porównaniu do średniej unijnej wynoszącej 2,02 proc., jest dosyć słabym wynikiem. I, co ciekawe, wśród krajów unijnych najwyższy poziom wydatków na B+R w relacji do PKB odnotowały takie państwa, jak Finlandia (3,32 proc.) oraz Szwecja (3.21 proc.).

Dużym problemem naszego kraju jest również kwestia braku zadowalających ulg podatkowych na działalność badawczo – rozwojową. Z opublikowanego w czerwcu br. raportu EY „Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2015” wynika, że system wsparcia działań B+R ulgami podatkowymi w Polsce należy do najmniej zachęcających w Europie. Obowiązujący w Polsce układ dotyczy bowiem tylko zakupu istniejących technologii, nie obejmując wsparcia na opracowanie nowych rozwiązań. Tymczasem, m.in. w Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii czy nawet Hiszpanii dochody osiągane w rezultacie działalności B+R opodatkowane są niższymi stawkami. Dodatkowo, warto wspomnieć, że współpraca nauki i biznesu, powszechnie traktowana jako podstawa do budowania innowacyjnej gospodarki, również nie należy do najbardziej efektywnych w Europie. 

Kreatywni w biznesie

Wymienione czynniki to tylko niektóre powody, dla których Polska wciąż nie należy do czołówki najbardziej innowacyjnych państw na świecie. A szkoda, szczególnie zważywszy na fakt, że potencjał do realizacji nowatorskich działań jest w naszym kraju bardzo duży, czego dowodem jest m.in. organizowany przez magazyn „Brief” ranking „50 najbardziej kreatywnych w biznesie”. 

Magazyn "Brief" od 5 lat organizuje ranking "50 kreatywnych w biznesie", prezentując w nim osoby, które swoją działalnością szczególnie wyróżniają się na rynku. Redakcja magazynu w ramach wspomnienago projektu postanowiła uruchomić program mentoringowy, który będzie przygotowywał ambitnych, kreatywnych ludzi do startu w biznesie. Powoływana właśnie rada programowa będzie składała się z najwyższej klasy specjalistów z dziedziny zarządzania, marketingu, finansów oraz prawa. Osoby zainteresowane szczegółami zapraszamy do kontaktu. 

::

Fot.Fotolia.com/VIGE.co

Zobacz inne polecane artykuły

Ruszyły zgłoszenia do 7. edycji rankingu 50 Najbardziej Kreatywnych w Biznesie

Brief.pl / Aktualności

Ruszyły zgłoszenia do 7. edycji rankingu 50 Najbardziej Kreatywnych w Biznesie
Ruszyły zgłoszenia do 7. edycji rankingu 50 Najbardziej Kreatywnych w Biznesie

7 lat, blisko 300 firm i ponad 400 laureatów. Ranking 50 Najbardziej Kreatywnych w Biznesie to najstarsza, bo trwająca już 7. rok inicjatywa, która pomaga budować i promować segment innowacyjnego oraz kreatywnego biznesu w Polsce. Jej celem jest porządkowanie rynku oraz otwieranie przed przedsiębiorcami możliwości networkingowych i biznesowych. W tym roku, przy okazji 7. urodzin, ranking doczekał się kilku zmian...

Już ponad 3000 osób pobrało aplikację Quertes. Łączy ich miłość do domowego jedzenia

Brief.pl / Aktualności

Już ponad 3000 osób pobrało aplikację Quertes. Łączy ich miłość do domowego jedzenia
Już ponad 3000 osób pobrało aplikację Quertes. Łączy ich miłość do domowego jedzenia

Na czym polega aplikacja Quertes? To zupełnie nowe spojrzenie na dzielenie się. Przypadki AirBnB czy Ubera pokazują, że ekonomia współdzielenia staje się coraz bardziej popularna. Odchodzimy od sztywnych reguł, a ludzie chcą wykorzystywać i monetyzować swoje umiejętności. Na tej zasadzie powstała aplikacja Quertes, miejsce które łączy ludzi gotujących prywatnie tymi, którzy chcą przełamać rutynę i zjeść coś nowego, pysznego i domowego. Pobierając darmową aplikację ludzie gotujący prywatnie w domach mogą sprzedać to, co przygotują, a Foodies mają możliwość kupienia domowego jedzenia.

Czym jest marketing afiliacyjny i dlaczego warto go poznać?

Magazyn / Aktualności

Czym jest marketing afiliacyjny i dlaczego warto go poznać?
Czym jest marketing afiliacyjny i dlaczego warto go poznać?

Marketing afiliacyjny, jako rodzaj działań marketingowych online, powinna znać każda duża i średnia firma, prowadząca aktywną sprzedaż w sieci. Stwarza on optymalne warunki do promocji produktów i usług, zapewniając jednocześnie dodatkowe korzyści, wynikające ze współpracy z siecią afiliacyjną. Choć zainteresowanie nim stale wzrasta, wciąż nie wszyscy mają świadomość istnienia tego rozwiązania i nie dla wszystkich jest ono zrozumiałe. Czym zatem jest afiliacja i kto powinien z niej skorzystać?