Nierówności płciowe? To się nie opłaca

Nierówności płciowe? To się nie opłaca

Magazyn / Aktualności

Kiedy mówimy o nierównościach płciowych w biznesie najczęściej skupiamy się na kobiecym punkcie widzenia. Tymczasem, z najnowszego badania przeprowadzonego przez Davida Cuberesa z Clark University oraz Marca Teigniera z Universitat de Barcelona wynika, że na ograniczonym zaangażowaniu kobiet w środowiska zawodowe tracą nie tylko przedstawicielki płci żeńskiej, ale również… całe krajowe gospodarki.

-

Zgodnie z danymi zaprezentowanymi w badaniu, w krajach OECD maksymalnie co trzecia kobieta jest przedsiębiorcą, zaś na stanowisku CEO tylko 3 proc. to przedstawicielki płci żeńskiej. I chociaż często mówi się o tym, że zmiana takiego stanu rzeczy ma ogromne znaczenie w kontekście społecznym, okazuje się, że byłaby ona również korzystna pod względem gospodarczym. Większa obecność przedsiębiorczych kobiet na rynku pracy spowodowałaby m.in. wzrost konkurencji, a, jak wiadomo, to znacznie napędziłoby gospodarkę, dając również większy dochód w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Analizując najnowsze dostępne dane (do 2010 roku) autorzy badania przyjrzeli się istniejącym na rynkach lukom w udziale kobiet i mężczyzn w biznesie, a następnie obliczyli, jakie byłyby krótko- i długoterminowe efekty w kontekście dochodu na jednego mieszkańca przy założeniu, że zaangażowanie kobiet i mężczyzn na rynku pracy w danym roku byłoby równe. Zgodnie z ich wynikami, średnia roczna strata dochodu na jednego mieszkańca powodowana nierównościami płciowych w krajach OECD wynosi 15,4 proc. Największe efekty zauważono w takich krajach, jak Turcja, Meksyk, Chile oraz Włochy, gdzie straty z uwagi na różne zaangażowanie na polu zawodowym przedstawicieli obydwu płci wynosiły od 20 do 30 proc.

Nie powinno dziwić, że w krajach nie należących do OECD sytuacja prezentuje się jeszcze gorzej. Średnia strata dochodu na jednego mieszkańca z uwagi na nierówności płciowe w biznesie w państwach Bliskiego Wschodu oraz Północnej Afryki wynosi ponad 40 proc.

Naukowcy szczególną uwagę poświęcili także temu, jak brak kobiet przedsiębiorców oraz kobiet na stanowiskach zarządczych wpływa na gospodarkę danego kraju. W państwach OECD największe straty z uwagi na ten konkretny rodzaj nierówności, wynoszące ponad 7 proc., występują w takich krajach, jak Izrael oraz Turcja. Jeśli zaś chodzi o kraje nie należące do OECD, sytuacja najgorzej prezentuje się w Bangladeszu oraz w Pakistanie, gdzie ze względu na nierówności na stanowiskach zarządczych dochód na jednego mieszkańca jest o 17 proc. mniejszy.

Co ciekawe, kraje, które tracą najmniej z powodu nierównego zaangażowania kobiet i mężczyzn na polu zawodowym to Ghana, Libera oraz Rwanda. Wynika to m.in. z rolniczego charakteru tych gospodarek, w których równie prawdopodobne jest, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni, będą zaangażowani na polu zawodowym.

::

fot. Fotolia.com/fieldwork

Zobacz inne polecane artykuły

Skanska zainwestuje w Business Link. Największa inwestycja globalnej korporacji w polski startup

Magazyn / Aktualności

Skanska zainwestuje w Business Link. Największa inwestycja globalnej korporacji w polski startup
Skanska zainwestuje w Business Link. Największa inwestycja globalnej korporacji w polski startup

Business Link i Skanska będą współtworzyć innowacyjny ekosystem w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) dla startupów, małych i średnich firm oraz sektora usług biznesowych. Deweloper zainwestował w Business Link, największą sieć coworkingu i prywatnych biur na wynajem w Polsce. Dzięki planowanej ekspansji Business Link stanie się największą tego typu siecią w Europie i drugą na świecie, a Skanska stworzy najbardziej kompleksową ofertę biurową dla różnorodnych podmiotów na rynku CEE.

Przedsiębiorczy Poznań

Brief.pl / Aktualności

Przedsiębiorczy Poznań
Przedsiębiorczy Poznań

Jednym z pięciu priorytetów, zawartych w przyjętej w tym roku przez Radę Miasta Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+, jest nowoczesna przedsiębiorczość. Oznacza to, że w Poznaniu ma rozwijać się zróżnicowana, nowoczesna i silna gospodarka. Lokalne, niewielkie firmy mają uzyskać wsparcie w działaniach innowacyjnych. Wspierana ma być też współpraca biznesu i nauki, pomoc uzyskać mają lokalne startupy. Miasto ma również działać na rzecz zwiększenia poziomu umiędzynarodowienia poznańskiej przedsiębiorczości. I nie są to puste deklaracje.