PR wchodzi do sądu

PR wchodzi do sądu

Brief.pl / Wiedza

Zmiany prawne sprawiły, że na rynku pracy pojawiło się nowe, nieznane dotąd stanowisko – rzecznik oskarżonego. Jego zadaniem jest ochrona skazanego przed falą krytyki i oskarżeń społecznych. Procedury postępowań karnych i karno-skarbowych uległy zmianie od 1 lipca tego roku.

-

Sąd powszechny, kierujący się zasadami prawa, nie jest jedynym wydającym wyroki w naszym kraju. Drugi to opinia publiczna, której krytyce poddany jest każdy z nas,  a jej podstawę stanowią osobiste oceny i sympatie. Słowa „winny”, „oskarżony” i „podejrzany” mają inne znaczenie, ale gdy w grę wchodzi reputacja człowieka, oznaczają to samo.

- Opinia publiczna, nie znając kulis i szczegółów sprawy lub znając je jedynie z przekazu prokuratorskiego, uznaje, że jeżeli państwo podejmuje interwencję, to musi coś być na rzeczy – komentuje mecenas Jacek Dubois. - Sama sprawa po latach traci swoją medialną atrakcyjność, gdyż informacja o postawieniu zarzutów osobie publicznie znanej, bardziej przykuwa uwagę niż ta, że po latach ktoś został z zarzutów oczyszczony. Jeśli nawet wyrok został upubliczniony, pozycja gospodarcza lub publiczna takiej osoby po wielu latach postępowania jest już nie do odbudowania.

Dotychczas zwołanie konferencji prasowej w celu wyjaśnienia całego postępowania leżało w kompetencjach prokuratury. Na spotkaniu z mediami oskarżyciel nie musiał przedstawiać dowodów, a opinia publiczna zapoznawała się z punktem widzenia wyłącznie jednej ze stron. Tym sposobem „podejrzany” stawał przed podwójnym wymiarem sprawiedliwości.

Adwokat definiuje linię obrony, także występując przed sądem opinii publicznej. W jego interesie jest jednak używać argumentów, które nie będą szkodliwe dla obrony przed sądem powszechnym.

- Milcząc o rzeczywistej taktyce obrończej w procesie karnym, możemy użyć argumentów, które pokażą inny aspekt sprawy, przedstawią opinii publicznej naszego klienta w lepszym niż widzi go prokurator, a tym samym, co najmniej zrównoważą jego argumenty – dodaje mecenas Dubois.

Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu, paragraf 18 pkt 3, mówi o tym, że adwokat w kontaktach z mediami nie powinien przyjmować roli rzecznika prasowego swojego klienta. Jest on natomiast zobowiązany do reagowania na zarzuty wobec swojego klienta, jakie publikowane są w mediach, przedstawiane w sposób jednostronny, wybiórczy lub tendencyjny.

- Z kancelariami prawnymi współpracuję od wielu lat, dlatego zdaję sobie sprawę, jak trudno jest klientowi wystąpić przed sądem, jak trudno jest mu obronić się przed bezpodstawnymi oskarżeniami ze strony sądu opinii publicznej. Prawnik kieruje się paragrafami, jego specjalizacją jest przedstawienie dowodów uniewinniających, nie zawsze ciekawych dla opinii publicznej. Ja zaś staram się zapanować nad emocjami, które potrafią sparaliżować, przygotowuję komunikację dla mediów i sądu społecznego. Dzięki nowym przepisom nasza współpraca będzie prostsza, ale na pierwszym miejscu jest dobro klienta – zarówno adwokat jak i rzecznik oskarżonego będą robić swoje ale wiadomo, że razem można więcej. Czasem trudno cieszyć się z uniewinnienia po latach, gdy już nie ma do czego wracać. Ani rodziny, ani firmy. Moim zadaniem jest ochrona tej rzeczywistości – opisuje zadania rzecznika oskarżonego Anna Garwolińska, prezes Glaubicz Garwolińska Consultants.

Przed rzecznikiem oskarżonego stoi bardzo trudne zadanie. Cechami, które powinny go charakteryzować, muszą być: umiejętność opanowania sytuacji kryzysowych, doskonała orientacja w mediach, wiedza z zakresu prawa, socjologii i psychologii, a także znajomość bieżącej sytuacji społeczno-politycznej.

- Pomoc specjalisty w takim przypadku stanowi także uzupełnienie działań adwokata i kancelarii prawnej. Dzięki współpracy tego typu obrońca będzie mógł się skupić w stu procentach na obronie oskarżonego przed sądem, na rzecznika zaś spadnie obrona przed sądem społecznym i mediami, a także ochrona rodziny i biznesu – dodaje Anna Garwolińska.

Zmiany w Kodeksie postępowania karnego, przyjęte przez Sejm, polegają na dynamizacji procesu karnego. Proces kontradyktoryjny, z jakim mamy obecnie do czynienia, oznacza, że strony mają obowiązek dowodzenia swoich racji przed sądem, a taka "walka" uatrakcyjni ją znacznie w oczach mediów. Spór na sali sądowej sprowokuje również opinię publiczną do dyskusji, co zrównoważy prawa obu stron, szczególnie przed sądem opinii publicznej.

::

fot. Fotolia.pl/sebra/Corgarashu

Zobacz inne polecane artykuły

Skanska zainwestuje w Business Link. Największa inwestycja globalnej korporacji w polski startup

Magazyn / Aktualności

Skanska zainwestuje w Business Link. Największa inwestycja globalnej korporacji w polski startup
Skanska zainwestuje w Business Link. Największa inwestycja globalnej korporacji w polski startup

Business Link i Skanska będą współtworzyć innowacyjny ekosystem w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) dla startupów, małych i średnich firm oraz sektora usług biznesowych. Deweloper zainwestował w Business Link, największą sieć coworkingu i prywatnych biur na wynajem w Polsce. Dzięki planowanej ekspansji Business Link stanie się największą tego typu siecią w Europie i drugą na świecie, a Skanska stworzy najbardziej kompleksową ofertę biurową dla różnorodnych podmiotów na rynku CEE.

Przedsiębiorczy Poznań

Brief.pl / Aktualności

Przedsiębiorczy Poznań
Przedsiębiorczy Poznań

Jednym z pięciu priorytetów, zawartych w przyjętej w tym roku przez Radę Miasta Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+, jest nowoczesna przedsiębiorczość. Oznacza to, że w Poznaniu ma rozwijać się zróżnicowana, nowoczesna i silna gospodarka. Lokalne, niewielkie firmy mają uzyskać wsparcie w działaniach innowacyjnych. Wspierana ma być też współpraca biznesu i nauki, pomoc uzyskać mają lokalne startupy. Miasto ma również działać na rzecz zwiększenia poziomu umiędzynarodowienia poznańskiej przedsiębiorczości. I nie są to puste deklaracje.