Tak regiony promują się przed sezonem letnim

Tak regiony promują się przed sezonem letnim

Brief for Poland / Inspiracje

Jak promują się województwa przed sezonem letnim? Czym chcą przyciągnąć do siebie turystów, a może nie tylko ich? Sprawdzamy jak to robią na Lubelszczyźnie, Podlasiu oraz Warmii i Mazurach.

-

Podlaskie stawia na aktywnego turystę

Kampania województwa „Podlasie – odwieczna potrzeba natury” została przygotowana przez zespół Discovery na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku. Promocja Podlasia, jest częścią szerokich działań województwa, realizowanych przy współpracy MrTarget i Maxus. Prowadzona jest między innymi na kanałach z portfolio Discovery – Discovery Channel oraz Animal Planet.Województwo podlaskie promować będą na kanałach Discovery 120 sekundowe winiety –niestandardowe, filmowe formy reklamowe - łączące wielokulturowy charakter regionu i walory przyrodnicze województwa. Narrację filmu prowadzi Adam Wajrak, znany przyrodnik i dziennikarz, prywatnie mieszkaniec Podlasia.

 Warmia i Mazury zachęcają do inwestycji

„Warmia i Mazury Proinvest 2015” ma na celu wskazać możliwości rozwoju współpracy firm z Polski z regionalnymi przedsiębiorcami, skupionymi wokół wybranych specjalizacji: ekonomii wody, meblarstwa i przemysłu drzewnego oraz żywności wysokiej jakości. Województwo chce też przypomnieć potencjał zasobów ludzkich, czy możliwości pod rozwój firm BPO - outsourcingu procesów biznesowych. Jak mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. – Chcemy pokazać nasze walory gospodarcze związane m.in. z możliwościami pomocy publicznej jakie niosą istniejące w regionie dwie strefy ekonomiczne czy bogatą ofertę trzech parków naukowo-technologicznych. – komentuje. Kampania potrwa do sierpnia 2015 roku.

Wyżyny IT w Lubelskiem

Projekt Lubelska Wyżyna IT, realizowany przez Urząd Miasta Lublin, jest inicjatywą mającą na celu wyeksponowanie potencjału oraz stworzenie przychylnego klimatu dla rozwoju branży IT w Lublinie, która jest obecnie jedną z najprężniej rozwijających się gałęzi gospodarki lokalnej. Koncepcja projektu Lubelska Wyżyna IT oparta jest na zasadzie tzw. potrójnej helisy polegającej na współpracy władz publicznych, środowisk akademickich i przedstawicieli biznesu w celu podniesienia konkurencyjności każdego z podmiotów. Priorytetowym założeniem projektu jest wsparcie lokalnego zaplecza IT w Lublinie poprzez wypracowanie wzajemnych powiązań w środowiskach nauki i biznesu związanych z technologią IT i ICT. Jest to osiągane poprzez działania skierowane do mieszkańców Lublina oraz województwa lubelskiego polegające na promocji lokalnego rynku IT wśród mieszkańców i studentów, zachęceniu do studiowania w Lublinie  informatyki aktualnych uczniów liceów i techników oraz łączenie firm z sektora IT i ICT działających w mieście z uczelniami i generowanie wzajemnych synergii.

 

Zobacz inne polecane artykuły

Skanska zainwestuje w Business Link. Największa inwestycja globalnej korporacji w polski startup

Magazyn / Aktualności

Skanska zainwestuje w Business Link. Największa inwestycja globalnej korporacji w polski startup
Skanska zainwestuje w Business Link. Największa inwestycja globalnej korporacji w polski startup

Business Link i Skanska będą współtworzyć innowacyjny ekosystem w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) dla startupów, małych i średnich firm oraz sektora usług biznesowych. Deweloper zainwestował w Business Link, największą sieć coworkingu i prywatnych biur na wynajem w Polsce. Dzięki planowanej ekspansji Business Link stanie się największą tego typu siecią w Europie i drugą na świecie, a Skanska stworzy najbardziej kompleksową ofertę biurową dla różnorodnych podmiotów na rynku CEE.

Przedsiębiorczy Poznań

Brief.pl / Aktualności

Przedsiębiorczy Poznań
Przedsiębiorczy Poznań

Jednym z pięciu priorytetów, zawartych w przyjętej w tym roku przez Radę Miasta Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+, jest nowoczesna przedsiębiorczość. Oznacza to, że w Poznaniu ma rozwijać się zróżnicowana, nowoczesna i silna gospodarka. Lokalne, niewielkie firmy mają uzyskać wsparcie w działaniach innowacyjnych. Wspierana ma być też współpraca biznesu i nauki, pomoc uzyskać mają lokalne startupy. Miasto ma również działać na rzecz zwiększenia poziomu umiędzynarodowienia poznańskiej przedsiębiorczości. I nie są to puste deklaracje.