Najlepsze projekty polsko-niemieckie

Najlepsze projekty polsko-niemieckie

Brief for Poland / Inspiracje

Rozwój niemiecko-polsko-czeskiego biletu Euro-Nysa, stworzenie polsko-niemieckiej koncepcji rozwoju obszaru metropolitalnego Szczecina, Europejski Związek Parków Łużyckich, dolnośląsko-saksońska wymiana doświadczeń oraz Zielona Ścieżka Gubin-Guben – to pięć przedsięwzięć, którym przyznano nagrody w konkursie na modelowe projekty współpracy polsko-niemieckiej. Wręczyli je w Berlinie wiceminister Marceli Niezgoda i sekretarz stanu w Federalnym Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miast Rainer Bomba.

-

Jest to druga edycja konkursu. Nagrodę mogą otrzymać polsko-niemieckie projekty, pozwalające na wspólne transgraniczne rozwiązywanie problemów przestrzennych, np. w zakresie kształtowania współpracy miast z ich otoczeniem czy współpracy pomiędzy miastami lub gminami. Powinny one dawać szansę na konkretne rezultaty. – Po dwóch etapach konkursu, na które wpłynęło łącznie 105 projektów, zebraliśmy pokaźny plik propozycji, które mogą być wykorzystane jako wzorzec współpracy na wszystkich pograniczach – powiedział wiceminister Niezgoda podczas przemówienia otwierającego ceremonię wręczenia nagród.

Zwycięskie projekty to:

    Dalszy rozwój Biletu Euro-Nysa pod względem taryfowym i instytucjonalnym

Projekt można streścić jednym hasłem: „Jeden bilet – trzy kraje”. Wspólny bilet wybranych przewoźników w Czechach, Niemczech i Polsce pozwala na wygodne podróżowanie w Euroregionie Nysa. W  Europie istnieją zaledwie cztery euroregiony, w których istnieje tego rodzaju trójnarodowa oferta taryfowa. Obecnie Bilety Euro-Nysa obowiązują na terenie zamieszkiwanym łącznie przez ponad 1 mln osób, na 677 liniach komunikacji publicznej obsługiwanych przez 26 przedsiębiorstw publicznego transportu zbiorowego z Niemiec, Polski i Czech. Celem na 2013 r. jest dalszy rozwój transgranicznego publicznego transportu zbiorowego oraz Biletu Euro-Nysa w postaci zmiany jakościowej, polegającej na przejściu od dotychczasowej współpracy, opartej na zasadzie dobrowolności do współpracy instytucjonalnej (wiążącej).

    Polsko–Niemiecka Koncepcja rozwoju Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina

Geograficzne położenie Szczecina wyznacza obszar jego oddziaływania na terytorium Polski i Niemiec. Koordynacja polityk po obu stronach granicy, która ma przynieść korzyści regionowi, wymaga ustalenia wspólnych celów rozwoju. Dotychczasowe dokumenty planistyczne zamykały się w granicach narodowych Polski i Niemiec. Z tego powodu powstanie Polsko–Niemiecka Koncepcja Rozwoju Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina.

    Europejski Związek Parków Łużyckich

W listopadzie 2010 r.  miasta Cottbus, Bad Muskau i Forst (Lausitz) oraz polskie gminy Łęknica i Brody powołały Europejski Związek Parków Łużyckich „Od hrabiego Brühla po księcia Pücklera“. Układy parkowe Parku Księcia Pücklera w Branitz (Brandenburgia), Parku Księcia Pücklera w Bad Muskau (Saksonia) / Parku Mużakowskiego (Polska), Wschodnioniemieckiego Ogrodu Różanego w Forst (Brandenburgia) i Parku Przypałacowego w Brdach (Polska) reprezentują wspólną transgraniczną historię kulturową i tworzą podstawę dla nowej regionalnej i transgranicznej tożsamości kulturowej. Celem Związku Parków jest zwiększenie zainteresowania wymienionymi parki i wspólnym krajobrazem kulturowym poprzez wspólne działania i strategie marketingowe.

    Razem dla pogranicza Dolny Śląsk – Saksonia

Celem projektu jest pogłębienie współpracy pomiędzy administracją Wolnego Państwa Saksonii, Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego oraz innymi współpracującymi jednostkami samorządowymi i wypracowanie propozycji rozwiązań oraz szkiców projektów transgranicznych. Współpraca realizowana jest poprzez spotkania pięciu grup roboczych. Efektem ich pracy ma być opracowanie wspólnych przedsięwzięć w ważnych dla obu stron dziedzinach, takich jak rewitalizacja miast i obszarów powydobywczych węgla brunatnego, rozwój obszarów wiejskich, komunikacja i transport, rynek pracy i demografia.

    Zielona Ścieżka Gubin – Guben

Euromiasto Gubin/Guben jest przykładem tzw. miasta bliźniaczego, czyli miasta, którego części znajdują się na obszarze dwóch krajów. Te dwie miejscowości tworzyły do 1945 roku miasto Guben. Zakończenie II Wojny Światowej doprowadziło do utworzenia Gubina i Guben. Dwa miasta przez wiele lat rozwijały się w sposób od siebie niezależny. Dopiero po zakończeniu politycznych przemian 1989 roku zaczęto myśleć o wspólnym rozwoju i powstaniu miasta bliźniaczego. Projekt „Zielona Ścieżka” ma na celu remont i budowę ciągów pieszo-rowerowych oraz modernizację istniejących parków i pamiątkowych miejsc o znaczeniu historycznym. Wszystkie działania są ze sobą powiązane i skoordynowane po obu stronach granicy w ten sposób, by łączyły najważniejsze punkty w Gubinie i Guben. W ten sposób historycznemu centrum Euromiasta zostanie zapewniona nowa jakość funkcjonalno-użytkowa.

Spotkanie i ceremonia wręczenia nagród odbyły się 21 maja 2013 r. w Berlinie.

Źródło: www.mrr.gov.pl

Zobacz inne polecane artykuły

Oddaj pracownikom władzę

Magazyn / Inspiracje

Oddaj pracownikom władzę
Oddaj pracownikom władzę

Czy można prowadzić firmę, nie podejmując żadnej decyzji? Czy dobrym pomysłem jest ujawnienie wysokości pensji wszystkich pracowników, a co więcej, danie im możliwości samodzielnego przyznawania sobie wynagrodzenia? Czy firma bez siedziby głównej i biura ma szansę przetrwać na rynku? Chociaż może się wydawać, że każdy prezes na powyższe pytania bez zastanowienia odpowiedziałby przecząco, przykłady takich firm, jak Semco czy Xtech.pl, pokazują, że byłyby to odpowiedzi nieuzasadnione.

Jak używać hashtagów?

Brief.pl / Aktualności

Jak używać hashtagów?
Jak używać hashtagów?

Hashtagi królują zarówno na Instagramie jak i na Twitterze. Niby każdy wie o co z nimi chodzi, ale czy każdy z nas używa ich poprawnie? Poniżej znajdziesz kilka wskazówek jak je wykorzystać w swoich działaniach w social media aby zwiększyć zasięg publikowanych treści.

YouTube Ads Leaderboard 2016 - roczne zestawienie najpopularniejszych reklam na YouTube

Brief.pl / Aktualności

YouTube Ads Leaderboard 2016 - roczne zestawienie najpopularniejszych reklam na YouTube
YouTube Ads Leaderboard 2016 - roczne zestawienie najpopularniejszych reklam na YouTube

YouTube ogłasza listę reklam, które w 2016 r. zdobyły największą popularność wśród użytkowników z Polski, jak i całej Europy. 10 filmów tylko z polskiego zestawienia zanotowało ponad 100 lat łącznego czasu oglądania. Niekwestionowanym zwycięzcą rodzimego rankingu jest Allegro - zajęło wszystkie trzy miejsca na podium z wideo: Czego szukasz w Święta? | English for beginners, które znalazło się również w europejskim podsumowaniu, Legendy Polskie. Film TWARDOWSKY 2.0. Allegro oraz Legendy Polskie. Film Operacja Bazyliszek. Allegro. Na listę trafiła także kolejna część sagi o polskich legendach, czyli Legendy Polskie. Film Jaga. Allegro, plasując się na piątej pozycji.