Jak postrzegana jest sprzedaż w Polsce?

Jak postrzegana jest sprzedaż w Polsce?

Brief.pl / Aktualności

„Sprzedaż motorem gospodarki wolnorynkowej – jakie działania należy podjąć, aby poprawić jakość sprzedaży i postrzeganie sprzedawców w Polsce?" Na to pytanie zadali sobie podczas debaty Polish National Sales Awards praktycy biznesu, przedstawiciele mediów, świata nauki oraz eksperci. Odbyła się ona w siedzibie Konfederacji Lewiatan 23 października.

-

Tytułem wstępu Elżbieta Pełka, prezes Polish National Sales Awards uroczyście poinformowała zgromadzonych gości o rozpoczęciu współpracy Polish National Sales Awards z Akademią Leona Koźmińskiego. Następnie Nikolay Kirov, dyrektor ds. inicjatyw strategicznych i programów edukacyjnych w Akademii Leona Koźmińskiego zaprezentował możliwości, które sprzedawcom stwarza uczelnia. Podczas spotkania dr Paweł Wójcik, dyrektor ds. nowych przedsięwzięć MillwardBrown zaprezentował raport z badań przygotowanych przez MillwardBrown dla PNSA „Sprzedawcy o sobie, Klienci o sprzedawcach”. Następnie odbył się panel dyskusyjny, który poprowadził dziennikarz ekonomiczny z telewizji Polsat, Ernest Bodziuch.

Debata wzbudziła duże emocje i zainteresowanie wszystkich zgromadzonych gości. Nie zabrakło licznych przykładów z biznesowej praktyki oraz anegdot i ciekawostek. Nic dziwnego, skoro w gronie panelistów znalazły się takie znakomitości jak: Solange Olszewska, prezes Solaris Bus & Coach, Renata Filipek-Baryłowska, dyrektor departamentu sprzedaży w T-Mobile, dr Paweł Wójcik, dyrektor ds. nowych przedsięwzięć MillwardBrown, Nikolay Kirov, dyrektor ds. inicjatyw strategicznych i programów edukacyjnych w Akademii Leona Koźmińskiego oraz Krzysztof Bazyl, dyrektor sprzedaży i marketingu Eden Springs. Ogromna satysfakcja, samorealizacja i ciągły rozwój, duża swoboda w działaniu oraz elastyczność czasu pracy czy możliwość posiadania bardzo atrakcyjnych zarobków to tylko niektóre z zalet zawodu sprzedawcy, na jakie wskazali praktycy i eksperci.

Jednak to również ogromna odpowiedzialność i presja, ponieważ nie kto inny, jak siły sprzedaży są wizytówką firmy i generują jej zyski.

Podczas prezentacji zestawienia badań - wizerunku sprzedawcy we własnych oczach vs. opinii klientów o sprzedawcach - szczególne zainteresowanie wzbudziły następujące dane.

- 68 proc. sprzedawców przyznało, że są świadomi tego, iż często zdarza się, że wykorzystują niewiedzę klientów w celu ułatwienia sobie sprzedaży produktu lub usługi – powiedział dr Paweł Wójcik, dyrektor do spraw nowych przedsięwzięć MillwardBrown. - Natomiast zaledwie 19 proc. klientów zadeklarowało, że sprzedawca wykorzystał ich niewiedzę w celu ułatwienia sobie sprzedaży.

Według uczestników debaty klienci nie muszą być ekspertami w każdej dziedzinie i to właśnie sprzedawca powinien być dla nich wsparciem merytorycznym i pomocą. W żadnym wypadku natomiast nie może wykorzystywać tego faktu dla celów nieetycznych. Działania sprzedawców powinny być nastawione na zbadanie potrzeb klientów oraz dopasowanie do nich najbardziej odpowiedniego produktu lub usługi. Tylko takie praktyki prowadzą bowiem do sukcesów w długiej perspektywie, powodują nawiązanie pozytywnych relacji z klientem oraz są gwarantem jego lojalności i budują zaufanie i dobrą markę firmy.

Warto tu zwrócić uwagę, że według przeprowadzonych badań 40 proc. respondentów przyznało, iż pod wpływem pozytywnego zachowania sprzedawcy przekonało się do korzystania z produktów lub usług firmy, którą reprezentował!

Z badań wynika również, że pomimo przeważających pozytywnych opinii o polskich sprzedawcach, profesja ta niestety nie cieszy się jeszcze w oczach respondentów należytym uznaniem.

- Aby przekonać się czy zawód sprzedawcy postrzegany jest jako prestiżowy, zadaliśmy respondentom podchwytliwe pytanie – powiedział dr Paweł Wójcik - „Czy chciałby(a)by Pan(i), aby Pana(i) dziecko zostało sprzedawcą?”. Okazało się, że 63 proc. ankietowanych nie chce, aby ich dziecko w przyszłości wykonywało zawód sprzedawcy. To dużo i mało, ponieważ 20 proc. respondentów życzyłoby sobie, aby ich dzieci w przyszłości wybrały zawód sprzedawcy.

Jednak według gości spotkania wizerunek sprzedaży i sprzedawcy różni się bardzo w zależności od branży i produktu lub usługi, którą reprezentuje.

- Sprzedawcami w mojej firmie są wyłącznie osoby z wyższym wykształceniem, znające języki obce, mające bardzo obszerną, gruntowną i fachową wiedzę, na co dzień negocjujące z najlepszymi specjalistami w branży – twierdzi Solange Olszewska,

Prezes Solaris Bus & Coach. - Dodam, że są to osoby bardzo dobrze zarabiające i darzone dużym szacunkiem zarówno wewnątrz naszej firmy, jak i w branży.

Podczas spotkania wielokrotnie podkreślano wagę tworzenia wysokich standardów etycznych oraz etosu profesjonalnego sprzedawcy.

- Niebawem odbędzie się już VI finał Konkursu Polish National Sales Awards. W tym roku mamy 46 sędziów w kapitule oceniających kandydatów według unikatowej metodologii. Już od siedmiu lat działamy na rzecz rozwoju sił sprzedaży w Polsce, nagradzamy dobre praktyki i dążymy do tego, aby relacja konsument – sprzedawca była oparta na obopólnym zaufaniu i satysfakcji. Wraz z intensyfikacją zadowolenia konsumentów wzrośnie prestiż zawodu sprzedawcy w oczach społeczeństwa – podsumowuje Elżbieta Pełka, Prezes polish National Sales Awards.

Zobacz inne polecane artykuły

Skanska zainwestuje w Business Link. Największa inwestycja globalnej korporacji w polski startup

Magazyn / Aktualności

Skanska zainwestuje w Business Link. Największa inwestycja globalnej korporacji w polski startup
Skanska zainwestuje w Business Link. Największa inwestycja globalnej korporacji w polski startup

Business Link i Skanska będą współtworzyć innowacyjny ekosystem w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) dla startupów, małych i średnich firm oraz sektora usług biznesowych. Deweloper zainwestował w Business Link, największą sieć coworkingu i prywatnych biur na wynajem w Polsce. Dzięki planowanej ekspansji Business Link stanie się największą tego typu siecią w Europie i drugą na świecie, a Skanska stworzy najbardziej kompleksową ofertę biurową dla różnorodnych podmiotów na rynku CEE.

Przedsiębiorczy Poznań

Brief.pl / Aktualności

Przedsiębiorczy Poznań
Przedsiębiorczy Poznań

Jednym z pięciu priorytetów, zawartych w przyjętej w tym roku przez Radę Miasta Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+, jest nowoczesna przedsiębiorczość. Oznacza to, że w Poznaniu ma rozwijać się zróżnicowana, nowoczesna i silna gospodarka. Lokalne, niewielkie firmy mają uzyskać wsparcie w działaniach innowacyjnych. Wspierana ma być też współpraca biznesu i nauki, pomoc uzyskać mają lokalne startupy. Miasto ma również działać na rzecz zwiększenia poziomu umiędzynarodowienia poznańskiej przedsiębiorczości. I nie są to puste deklaracje.