Getresponse 10.2016_1

Czy miasta mogą być inteligentne?

Czy miasta mogą być inteligentne?

Brief for Poland / Wiedza

Miasta zajmują zaledwie 2 proc. powierzchni Ziemi, ale są miejscem zamieszkania aż 50 proc. ludzi na świecie. Tendencja do przesiedlania się na tereny miejskie jest wzrostowa. Według prognoz w 2050 roku aż 70 proc. populacji będzie mieszkało właśnie w miastach. To ogromne wyzwanie dla władz, które muszą szukać rozwiązań sprzyjających mieszkańcom, ale także inwestorom, turystom, a przede wszystkim naszej planecie. Idea smart city ma przyczynić się do tego, że w miastach będzie żyło się taniej, łatwiej, przyjemniej, zdrowiej… czyli po prostu lepiej.

-

By żyło się lepiej…
Idea inteligentnego miasta jest bardzo pojemna, gdyż składa się na nią wiele różnych elementów, od transportu, bezpieczeństwa, edukacji, opieki zdrowotnej, aż po zarządzanie energią, odpadami itd. W inteligentnym mieście wszystkie te składniki powinny być zoptymalizowane, powinny funkcjonować w taki sposób, aby ułatwiać życie mieszkańcom, turystom, przedsiębiorcom, ale także sprzyjać środowisku. Wszystkie te elementy powinny ze sobą współgrać, co w rezultacie ma prowadzić do osiągnięcia zrównoważonego modelu życia, pracy, a także przestrzeni publicznej. Służyć temu mają nowoczesne technologie, ale niezbędna jest także zmiana zachowań mieszkańców i partnerstwo licznych podmiotów, m.in. firm, organizacji badawczych, administracji, w celu wypracowania najlepszych rozwiązań. Dziś trudno mówić o miastach w 100 proc. inteligentnych, jednak widać, że idea smart city cieszy się ogromną popularnością i chętnie wprowadzane są rozwiązania, które przybliżają nas do celu.

Unia Europejska wspiera ideę
Jest szansa na to, że coraz więcej polskich miast będzie wprowadzać rozwiązania typu smart, a to za sprawą Komisji Europejskiej, która zwiększa finansowanie programu tzw. inteligentnych miast – z 81 mln euro w 2012 roku do 365 mln euro w 2013. Pieniądze są przeznaczane na projekty z zakresu energii, transportu i technologii cyfrowych. O fundusze mogą ubiegać się zaś konsorcja przemysłowe z tych trzech sektorów w partnerstwie z co najmniej dwoma miastami. Na pełną skalę program zostanie rozwinięty w 2014 roku, ale już wcześniej mają zostać sfinansowane pierwsze projekty. KE powoła także grupę doradczą, zrzeszającą burmistrzów i prezydentów miast, przedstawicieli przemysłu i instytucji publicznych. Rozwój inteligentnych miast zależy zatem w dużej mierze od samorządów – możliwości są, trzeba je „tylko” umiejętnie wykorzystać.

Zobacz inne polecane artykuły

Kreatywny mówi: Tomasz Krajewski, SkyCash

Brief.pl / Ludzie

Kreatywny mówi: Tomasz Krajewski, SkyCash
Kreatywny mówi: Tomasz Krajewski, SkyCash

Przygotowując się do 7 edycji rankingu 50 Najbardziej Kreatywnych w Biznesie magazynu Business in Brief, kontynuujemy cykl materiałów, w których pytamy laureatów wszystkich poprzednich edycji naszego rankingu m.in. o to, jakie znaczenie miało dla nich wyróżnienie magazynu Business in Brief oraz co sądzą o trendach marketingowych i rynku startupów w Polsce.