wp - grudzien 2016

PROJEKT ANTONI

PROJEKT ANTONI

Brief.pl / Patronaty

Jak wynika z badań TNS OBOP, wiedza przeciętnego Europejczyka na temat Polski i Polaków jest znikoma. Dla przykładu, 72 proc. Brytyjczyków i 62 proc. Francuzów nie wie nic lub bardzo niewiele o naszym kraju.

-

Inicjatywy rządowe, pozarządowe i obywatelskie przyczyniają się do zmiany komunikacji marki Polska oraz do określania kierunku prawdziwej i atrakcyjnej narracji, którą Polska ma się posługiwać. Nadal jednak Polski nie charakteryzuje żaden spójny obraz. Mamy umiarkowanie dobrą opinię i nijaki wizerunek….

…a przecież:

Polska kompetencjami stoi

Mamy w Polsce znakomitych inżynierów, naukowców, specjalistów z wielu dziedzin. Mamy też wybitnych menedżerów, których wiedza i wysokie kompetencje pozwalają na sprawne funkcjonowanie w środowisku, którego rytm wyznaczany jest przez cykliczne i wielokierunkowe zmiany.

Polscy menedżerowie to ludzie o szerokich horyzontach intelektualnych, wykazujący się kreatywnością w działaniu i odwagą w podejmowaniu trudnych decyzji. Są otwarci na innowacje w nauce i biznesie. Mają wewnętrzną niewymuszoną potrzebę samodoskonalenia i podnoszenia swoich kwalifikacji. Ich wiedza, wszechstronność oraz umiejętności przyczyniają się do sukcesów Polski na świecie.

Polska przedsiębiorczością stoi

Przedsiębiorczość to bez wątpienia narodowa cecha Polaków. Polacy biorą udział i często są laureatami światowych konkursów w branży medycznej, technologicznej czy informatycznej. Współtworzą największe projekty biznesowe i badawcze, pracują w międzynarodowych zespołach naukowych.                                                                                                                                            

Polska gospodarka nie należy do najprężniej rozwijających się i nie jest ekstremalnie innowacyjna, ale ukształtowana jest przez wykształcenie, pracowitość, talent oraz upór w dążeniu do celu. Branże, które w ostatnich latach stają się strategiczne dla gospodarki powinny mieć środowisko sprzyjające rywalizacji na światowych i europejskich rynkach, bez żadnych kompleksów z naszej strony.

Polska potencjałem stoi

Polacy, zwłaszcza młodzi, to ludzie z wizją, pełni pasji, pomysłów i wytrwałości, których projekty i rozwiązania przyczyniają się do budowy nowoczesnego i dynamicznie rozwijającego się kraju. Polska dysponuje znaczącym potencjałem intelektualnym i rozwojowym, który należy efektywnie wykorzystywać w obszarach dających mu rzeczywiste szanse sukcesu. Nasza wiedza i wszechstronność to największy potencjał do tego, by być żywym nośnikiem pozytywnych cech i wyróżników marki Polska.

Projekt Antoni

Idea Projektu Antoni narodziła się podczas jednej z wielu podróży zagranicznych, przy okazji kolejnego bolesnego zderzenia ze smutną rzeczywistością identyfikującą Poland z Holland…

Autorem Projektu jest Marcin Rudziakowicz, przedsiębiorca, wizjoner i optymista, który swoją pomysłowością, pasją i zaangażowaniem inspiruje otoczenie do zmian. Projekt otrzymał imię zasłużonego dla ojczyzny Patrioty, Antoniego Rachwalskiego, dziadka Marcina.

Jesteśmy dumni z faktu, że Projekt Antoni na początku roku otrzymał na Gali Outsourcingu wyróżnienie Fundacji Pro Progressio za popularyzację polskich firm, międzynarodowy outsourcing kompetencyjny oraz promocję polskich kompetencji Zarządzania, IT i Project Managementu na rynkach międzynarodowych.

Celem nadrzędnym Projektu Antoni jest promowanie polskich kompetencji i know-how na arenie międzynarodowej. To właściwa perspektywa i odpowiedni pryzmat, przez który Fundacja Antoni chce wzmacniać pozytywny wizerunek Polski i Polaków zagranicą.

Cele, które postawiła przed sobą Fundacja skupione są wokół szeroko pojętych działań na rzecz promocji i rozwoju polskiej gospodarki, biznesu i nauki. Działania realizowane w ramach Projektu przyczynić się mają do zmiany sposobu myślenia o Polsce i Polakach, wzmocnić nasz pozytywny odbiór zagranicą oraz stworzyć przestrzeń do wymiany doświadczeń, poglądów, wzajemnego uczenia się i inspirowania.

Projekt Antoni będzie silnie skoordynowanym działaniem nie tylko na płaszczyźnie krajowej ale również europejskiej. Adresowany jest więc do szerokiego grona przedsiębiorców, organizacji i instytucji zainteresowanych promocją Polski, polskich kompetencji oraz młodych polskich talentów, w obszarach będących w głównym zainteresowaniu projektu, czyli: IT, Zarządzania oraz Project Managementu.

Pierwszym etapem realizacji Projektu będzie badanie przeprowadzone wśród zagranicznych Przedsiębiorców i Inwestorów, Ekspatów w Polsce oraz zagranicznych Studentów z programu Erasmus, którzy przy pomocy ankiety zweryfikują opinie, poglądy oraz doświadczenia wynikające z ich współpracy z polskimi pracownikami specjalistycznymi oraz przedsiębiorcami. Etap początkowy projektu zakłada przeprowadzenie badania pilotażowego w Anglii, Francji oraz Niemczech. Chęć współpracy w tym zakresie zadeklarowały m.in. British Polish Chamber of Commerce, Polish City Club in London, AHK - Deutsch - Polnische Industrie- und Handelskammer, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Paryżu oraz inni.

Kolejne etapy skupione będą wokół przygotowania raportu podsumowującego badanie, analizie wyników oraz organizacji cyklu spotkań i warsztatów dla polskich i zagranicznych przedsiębiorców.

Uwieńczeniem pierwszej edycji Projektu będzie uroczysta konferencja połączona z galą wręczania statuetek Antoni w kategoriach Enterprise oraz PM Talent. Będzie to również doskonała możliwość do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń oraz wysłuchania rekomendacji specjalistów dotyczących współpracy na rynkach międzynarodowych.

Fundacja Antoni mocno identyfikuje się z wizją promocji Polski poprzez koncentrację na kompetencjach, know-how oraz tych cechach Polaków, które stanowią największy potencjał do zbudowania wyróżnialnego i atrakcyjnego wizerunku oraz spójnego obrazu Polski na rynku lokalnym i zagranicznym.

Zapraszamy do współpracy wszystkie zainteresowane osoby, podmioty społeczne i gospodarcze oraz instytucje.

 

Dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronie: www.antoniproject.com

Zobacz inne polecane artykuły

Nie tylko Allegro i H&M. Zobaczcie nasz subiektywny wybór najlepszych reklam na święta 2016

Brief.pl / Inspiracje

Nie tylko Allegro i H&M. Zobaczcie nasz subiektywny wybór najlepszych reklam na święta 2016
Nie tylko Allegro i H&M. Zobaczcie nasz subiektywny wybór najlepszych reklam na święta 2016

Wzruszają, bawią i wprowadzają nas w świąteczną atmosferę. Marki, przygotowując swoje przedświąteczne kampanie, prześcigają się w pomysłach na oryginalne, ale utrzymane w grudniowym klimacie kampanie. Postanowiliśmy sprawdzić, które z nich w tym roku najlepiej poradziły sobie z tym zadaniem.

Wielcy nieznani: Martin Cooper, twórca telefonu komórkowego

Magazyn / Ludzie

Wielcy nieznani: Martin Cooper, twórca telefonu komórkowego
Wielcy nieznani: Martin Cooper, twórca telefonu komórkowego

Zgodnie z najnowszym raportem „Mobile Economy 2015”, stworzonym przez organizację GSMA, pod koniec 2014 r. ponad 3,6 mld ludzi na świecie miało wykupioną minimum jedną subskrypcję mobilną. To oznacza, że więcej niż połowa populacji ziemskiej właściwie w każdej chwili, niezależnie od miejsca, w którym się znajduje, i bez żadnego wysiłku może skontaktować się z drugą osobą. Wykonując telefon czy wysyłając wiadomość tekstową za pomocą urządzenia mobilnego, rzadko kiedy zastanawiamy się jednak nad tym, kto sprawił, że czynności te są dziś nie tylko możliwe, ale również tak powszechne, że tracą na swojej wyjątkowości. Martin Cooper, wynalazca telefonu komórkowego, jest dla wielu kolejnym „wielkim nieznanym”.