Polski CSR - rozwój czy stagnacja?

Polski CSR - rozwój czy stagnacja?

Brief.pl / CSR

Jakie są prognozy dla społecznej odpowiedzialności biznesu oraz firm zaangażowanych we wdrażanie i promowanie CSR? Czy czeka nas rewolucja czy jesteśmy raczej świadkami pewnej stagnacji w rozwoju tak działań, jak i samej idei społecznej odpowiedzialności? Publikacja "Trendy CSR", wydana po raz drugi przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest zbiorem kluczowych kierunków rozwoju społecznej odpowiedzialności biznes, odpowiada na te i szereg innych pytań dotyczących przyszłości CSR w Polsce.

-

Publikacja "Trendy CSR 2014" wskazuje na 7 głównych kierunków rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu. Są wśród nich trendy, które stale ewoluują i mają duży wpływ na kształt i znaczenie CSR. Należą do nich: raportowanie społeczne, dialog z interesariuszami, działania proekologiczne oraz zarządzanie zrównoważonym łańcuchem dostaw. W "Trendach CSR 2014" wskazane zostały także obszary mogące determinować obraz odpowiedzialnego biznesu w przyszłości. Dotyczą one: oddolnych innowacji społecznych,  rozwoju zrównoważonych miast oraz wpływu zmian demograficznych (pokolenia: X, Y, Z) na zarządzanie zespołami pracowników.

7 kierunków rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu:

1. Oddolna i rozproszona innowacyjność. Zjawisko będące bezpośrednią odpowiedzią na zaspokajanie potrzeb społecznych. Innowacyjne projekty będą szczególnie premiowane w nowej perspektywie finansowej w latach 2014-2020. Ich wdrożenie w życie stanie się możliwe m.in. dzięki zauważeniu potencjału partnerstw międzysektorowych, docenieniu zasad ekonomii współdzielonej czy powstawaniu kolejnych podmiotów ekonomii społecznej.

2. Robić i mówić – nacisk na angażowanie interesariuszy. Pracownicy i pracowniczki, konsumenci, społeczności lokalne to tylko niektórzy interesariusze firm. Wymagania tych grup wobec przedsiębiorstw stają się coraz większe. Badania potwierdzają, że pracownicy i pracowniczki cenią sobie kulturę etyczną firmy, a konsumenci chcą wiedzieć więcej o jej odpowiedzialnym działaniu.

3. Miasta generatorami zmian myślenia o zrównoważonym rozwoju. Smart cities, resilient cities czy zrównoważone miasta to określenia tworzone na potrzeby zdefiniowania miast przyszłości, w których biznes ma do odegrania rolę szczególną. Współdziałanie wszystkich aspektów zrównoważonego rozwoju to przyszłość miast chcących się rozwijać, na przykład poprzez budowanie partnerstw publiczno-prywatnych.

4. XYZ – alfabet wyzwań demograficznych. Zmiany demograficzne są nie tylko ważnym zjawiskiem społecznym, ale również ekonomicznym. Z perspektywy biznesu - ich konsekwencjami są: konieczność dostosowania trybu pracy, zakresu obowiązków, sprzętu do potrzeb starszych pracowników i pracowniczek. Pracodawcy już teraz muszą się także mierzyć z młodymi i wymagającymi przedstawicielami pokoleń X i Y.

5. Łańcuch dostaw – praca u podstaw. Katastrofa w Bangladeszu w kwietniu 2013 roku ponownie rozbudziła ważną dyskusję o zasięgu działania przedsiębiorstw i odpowiedzialności nie tylko za swoich pracowników, ale również za działania dostawców i poddostawców. W Polsce żywo dyskutowany jest także temat terminów płatności faktur wystawianych przez dostawców, którzy będąc często małymi bądź średnimi przedsiębiorcami, nie mogą sobie pozwolić na kilkumiesięczne odroczenia otrzymania wynagrodzenia za swoje produkty lub usługi.

6. Ekologia przyszłości – nowe rozdział. Odpowiedzialność biznesu to także odpowiedzialność za nieposiadające głosu środowisko naturalne. W kontekście zmian klimatycznych, kurczących się zasobów naturalnych, trudności z dostępem do wody pitnej, firmy szukają sposobów na minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko na przykład poprzez wdrażanie rozwiązań z zakresu zeroemisyjności czy gospodarki okrężnej.

7. Raportowanie – do przodu, ale małymi krokami. Nowe formy, nowe wytyczne, lecz te same organizacje - tak w skrócie można określić raportowanie społeczne w Polsce. Raport społeczny to wyróżnik firmy cechującej się pewną dojrzałością w zakresie społecznej odpowiedzialności. Jednak nadal wyzwaniem pozostaje to, jak sprawić, aby raporty społeczne były narzędziem wykorzystywanym przez różne grupy czy sektory: organizacje pozarządowe, inwestorów, władze publiczne, konsumentów.

Inspiracją do napisania "Trendów CSR 2014" była m.in. Anty-Konferencja CSR zorganizowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w październiku 2013 roku, podczas której praktycy i przedstawiciele świata biznesu żywo dyskutowali nad przyszłością polskiego CSR. W pełnej wersji "Trendów CSR 2014" każdy z siedmiu ukazanych trendów opatrzony jest komentarzami specjalistów i specjalistek opisujących obecną sytuację w danym obszarze.

::

Pobierz pełną wersję "Trendów CSR 2014"

 

Zobacz inne polecane artykuły

Skanska zainwestuje w Business Link. Największa inwestycja globalnej korporacji w polski startup

Magazyn / Aktualności

Skanska zainwestuje w Business Link. Największa inwestycja globalnej korporacji w polski startup
Skanska zainwestuje w Business Link. Największa inwestycja globalnej korporacji w polski startup

Business Link i Skanska będą współtworzyć innowacyjny ekosystem w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) dla startupów, małych i średnich firm oraz sektora usług biznesowych. Deweloper zainwestował w Business Link, największą sieć coworkingu i prywatnych biur na wynajem w Polsce. Dzięki planowanej ekspansji Business Link stanie się największą tego typu siecią w Europie i drugą na świecie, a Skanska stworzy najbardziej kompleksową ofertę biurową dla różnorodnych podmiotów na rynku CEE.

Ruszyły zgłoszenia do 7. edycji rankingu 50 Najbardziej Kreatywnych w Biznesie

Brief.pl / Aktualności

Ruszyły zgłoszenia do 7. edycji rankingu 50 Najbardziej Kreatywnych w Biznesie
Ruszyły zgłoszenia do 7. edycji rankingu 50 Najbardziej Kreatywnych w Biznesie

7 lat, blisko 300 firm i ponad 400 laureatów. Ranking 50 Najbardziej Kreatywnych w Biznesie to najstarsza, bo trwająca już 7. rok inicjatywa, która pomaga budować i promować segment innowacyjnego oraz kreatywnego biznesu w Polsce. Jej celem jest porządkowanie rynku oraz otwieranie przed przedsiębiorcami możliwości networkingowych i biznesowych. W tym roku, przy okazji 7. urodzin, ranking doczekał się kilku zmian...

Już ponad 3000 osób pobrało aplikację Quertes. Łączy ich miłość do domowego jedzenia

Brief.pl / Aktualności

Już ponad 3000 osób pobrało aplikację Quertes. Łączy ich miłość do domowego jedzenia
Już ponad 3000 osób pobrało aplikację Quertes. Łączy ich miłość do domowego jedzenia

Na czym polega aplikacja Quertes? To zupełnie nowe spojrzenie na dzielenie się. Przypadki AirBnB czy Ubera pokazują, że ekonomia współdzielenia staje się coraz bardziej popularna. Odchodzimy od sztywnych reguł, a ludzie chcą wykorzystywać i monetyzować swoje umiejętności. Na tej zasadzie powstała aplikacja Quertes, miejsce które łączy ludzi gotujących prywatnie tymi, którzy chcą przełamać rutynę i zjeść coś nowego, pysznego i domowego. Pobierając darmową aplikację ludzie gotujący prywatnie w domach mogą sprzedać to, co przygotują, a Foodies mają możliwość kupienia domowego jedzenia.