Raporty społeczne nagrodzone

Raporty społeczne nagrodzone

Magazyn / CSR

Kompania Piwowarska, Nestlé Polska, KGHM Polska Miedź, PKN Orlen oraz Danone to laureaci tegorocznej edycji konkursu, w ramach którego nagradzane są najlepsze raporty społeczne spółek prowadzących działalność na polskim rynku.

-

3 grudnia 2012 roku w siedzibie Ministerstwa Gospodarki ogłoszono laureatów konkursu „Raporty Społeczne – Nagrody za najlepiej sporządzone raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu".  Jego głównym celem jest zwrócenie uwagi na znaczenie raportowania społecznego i wskazanie dobrych praktyk w tym zakresie. Organizatorami powstałego w 2007 roku projektu są: SGS (dawniej CSR Consulting), Forum Odpowiedzialnego Biznesu i PwC. „Brief” został patronem medialnym konkursu, w ramach którego podczas tegorocznej edycji przyznano dodatkowo nagrodę dziennikarzy.

Konkurs skierowany jest do firm prowadzących działalność w sposób odpowiedzialny społecznie, a więc z uwzględnieniem wpływu społecznego i środowiskowego, które zakładają w swojej strategii transparentność działań i dialog z interesariuszami. Rolą jury oceniającego zgłoszone do konkursu raporty jest wybór publikacji, które w sposób jasny, przejrzysty i wiarygodny prezentują działalność firm. W tym roku ocenie poddano 28 publikacji w porównaniu do 18. nadesłanych do zeszłorocznej edycji. Mimo iż nie każdą można uznać za raport społeczny czy zrównoważonego rozwoju, pokazuje to pozytywny trend, iż organizacje zaczynają przymierzać się do raportowania swojego wpływu społecznego.
 
Międzynarodowy standard
Tegoroczny laureat – Kompania Piwowarska – jest jedną z firm przygotowujących raporty wg międzynarodowego standardu GRI, który w Polsce zaczął zyskiwać popularność w 2010 roku. Od tego czasu coraz więcej firm decyduje się na raportowanie zgodnie z wytycznymi GRI, dzięki czemu łatwiej jest porównywać publikacje między sobą i odnaleźć istotne dla danego interesariusza kwestie. Małgorzata Walędzińska-Półtorak, SD manager w Kompanii Piwowarskiej, podkreśla, że wykorzystywanie standardu pozwala także m.in. na to, by śledzić postępy firmy na polu społecznej odpowiedzialności i rozliczać ją ze skuteczności podejmowanych działań. Dodatkowo spółka, jako część grupy SABMiller, korzysta z programu służącego zarządzaniu i raportowaniu społecznemu – Sustainability Assessment Matrix. Za jego pomocą w trybie półrocznym dokonuje oceny wyników browaru w zakresie realizacji priorytetów zrównoważonego rozwoju ustanowionych na poziomie grupy. W zwycięskiej publikacji spółka uwzględniła zatem wyniki za ostatnie dwa lata oraz cele na kolejne dwa lata finansowe „w ramach 10. priorytetów i obszarów zrównoważonego rozwoju”. Choć są one podawane na pięciostopniowej skali, czyli niewiele mówią czytelnikowi, możliwe jest porównanie w przyszłości celów z wynikami, a następnie zwrócenie się do Kompanii z prośbą o uzupełnienie czy raczej rozszyfrowanie informacji ujętych w raporcie. Z kolei do dobrych praktyk można zaliczyć uwzględnianie w publikacji nie tylko informacji o firmie i grupie, ale także opisów m.in. zasad Global Compact, norm ISO czy ogłoszonej w tym roku „Wizji zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050”, które mogą wprowadzać w temat mniej zorientowanego czytelnika,
 
Dziennikarskie spojrzenie
Twórcy konkursu po raz pierwszy w tym roku zdecydowali się wprowadzić nagrodę dziennikarzy. Ocenialiśmy m.in. to, na ile struktura raportu jest przejrzysta i ułatwia czytelnikowi poruszanie się po raporcie, czy jego język i przekaz są zrozumiałe oraz czy dane prezentowane są w sposób przejrzysty i atrakcyjny. Nagroda w tej kategorii przypadła firmie PKN Orlen. Dwoma aspektami, które szczególnie warto podkreślić w przygotowanym przez koncern raporcie, są: bardzo liczne odniesienia do stron WWW, na których można dowiedzieć się więcej na temat poruszanego w publikacji tematu, oraz podanie – obok wielkości emisji zanieczyszczeń – dopuszczalnych norm w tym zakresie.

Inicjatywa taka, jak konkurs na najlepsze raporty społeczne, może spotkać się z krytyką, jako że motywacją do stworzenia tego typu publikacji nie powinno być rywalizowanie o tytuł lidera. Jednak w sytuacji, gdy w ciągu ostatnich pięciu lat w Polsce powstało przeszło 100 raportów pozafinansowych, podczas gdy w tym samym czasie za granicą ich liczba sięga – w zależności od rynku – nawet kilka tysięcy, warto promować poprzez tę inicjatywę samą ideę raportowania społecznego. Może w ten sposób kolejne firmy rozważą przygotowanie tego typu publikacji, a jednocześnie zyskają one większe zainteresowanie samych interesariuszy, by z czasem rozliczać firmę z jej zobowiązań.

 

Zobacz inne polecane artykuły

Skanska zainwestuje w Business Link. Największa inwestycja globalnej korporacji w polski startup

Magazyn / Aktualności

Skanska zainwestuje w Business Link. Największa inwestycja globalnej korporacji w polski startup
Skanska zainwestuje w Business Link. Największa inwestycja globalnej korporacji w polski startup

Business Link i Skanska będą współtworzyć innowacyjny ekosystem w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) dla startupów, małych i średnich firm oraz sektora usług biznesowych. Deweloper zainwestował w Business Link, największą sieć coworkingu i prywatnych biur na wynajem w Polsce. Dzięki planowanej ekspansji Business Link stanie się największą tego typu siecią w Europie i drugą na świecie, a Skanska stworzy najbardziej kompleksową ofertę biurową dla różnorodnych podmiotów na rynku CEE.

Przedsiębiorczy Poznań

Brief.pl / Aktualności

Przedsiębiorczy Poznań
Przedsiębiorczy Poznań

Jednym z pięciu priorytetów, zawartych w przyjętej w tym roku przez Radę Miasta Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+, jest nowoczesna przedsiębiorczość. Oznacza to, że w Poznaniu ma rozwijać się zróżnicowana, nowoczesna i silna gospodarka. Lokalne, niewielkie firmy mają uzyskać wsparcie w działaniach innowacyjnych. Wspierana ma być też współpraca biznesu i nauki, pomoc uzyskać mają lokalne startupy. Miasto ma również działać na rzecz zwiększenia poziomu umiędzynarodowienia poznańskiej przedsiębiorczości. I nie są to puste deklaracje.