Zaangażowanie i dostęp do informacji

Zaangażowanie i dostęp do informacji

Magazyn / CSR

Szymon Dobrzyński, dyrektor departamentu marketingu i komunikacji w PGNiG, mówi m.in. o tym, w jaki sposób firma prowadzi komunikację związaną z pracami nad wydobyciem gazu łupkowego

-

Dlaczego PGNIG zdecydował się dołączyć do grona sygnatariuszy Deklaracji polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju?

Działalność PGNiG, jako lidera rynku gazu z Polsce, ma znaczący wpływ na polską gospodarkę, a priorytety biznesowe spółki, przede wszystkim kwestia zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju, są ściśle powiązane z priorytetami gospodarki.

W 2009 roku w PGNiG przyjęliśmy strategię zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu jako dopełnienie obowiązującej wówczas strategii biznesowej firmy.

Możliwość uczestnictwa w programie polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju jest dla nas cenna, gdyż łatwiej jest definiować priorytety firmy, znajdując ich potwierdzenie w wizji zrównoważonego rozwoju dla całości polskiego biznesu, którego jesteśmy częścią. Wspólny kierunek działań sprzyja rozwojowi i ułatwia realizację celów.

Czy przedstawiciele PGNIG zdecydowali się dołączyć do którejś z zapowiedzianych niedawno grup roboczych?

Tak się składa, że w żadnej z zaproponowanych pięciu grup roboczych nie bardzo widzimy swoje miejsce. Naturalny dla nas obszar energetyczny skupił uwagę wokół odnawialnych źródeł energii, a naszą domeną jest najbardziej zielone z paliw kopalnych – gaz ziemny. Nasza aktywność ma realny wpływ na otoczenie, to szczególnie istotne obecnie, w kontekście poszukiwań gazu z łupków. Stąd szereg inicjatyw i współpraca, którą podejmujemy z różnymi partnerami, choć nie w ramach Wizji 2050.

Wspólne działania w ramach grup roboczych skupionych wokół Wizji są cenne, bo stwarzają możliwość współpracy w sektorach lub pomiędzy sektorami, które na co dzień ze sobą nie współpracują. A warto przypomnieć, że pierwsza w Polsce inicjatywa Deklaracji na rzecz zrównoważonego rozwoju w branży energetycznej pojawiła się w 2009 roku na konferencji PGNiG „Odpowiedzialna Energia”. Dotychczas podpisało ją kilkadziesiąt firm energetycznych. Tak więc świadomość i potrzeba współpracy w tej branży są duże.

Powracając do kwestii gazu łupkowego, wokół którego trwa ożywiona dyskusja, mamy poczucie, że PGNiG jako spółka posiadająca najwięcej w Polsce koncesji poszukiwawczych dotyczących gazu z łupków, ma też zobowiązania, by aktywnie w niej uczestniczyć - w Polsce, ale i na forum europejskim. Dlatego wystosowaliśmy zaproszenie do członków Komisji Europejskiej do odwiedzenia Lubocina, w którym prowadzimy najbardziej zaawansowane poszukiwania, by pokazać, jak to wygląda w Polsce.

W jaki sposób komunikują Państwo działania z tego obszaru?

Mamy przekonanie, że powodzenie poszukiwań gazu z łupków w Polsce zależy w dużej mierze od dotarcia z rzetelną informacją, przede wszystkim do społeczności lokalnych. Tu faktycznie potrzebne jest połączenie zaangażowania wielu stron, biznesu, administracji, samorządów. Dotarcie do społeczności z terenów, na których prowadzimy lub planujemy prowadzić poszukiwania, jest dla PGNiG priorytetem. Przede wszystkim przed przystąpieniem do prac, kontaktujemy się z władzami samorządowymi. Informacje na temat naszych planów można znaleźć na stronach WWW gminy. Jesteśmy przekonani, że większość obaw wynika z niewiedzy. Najlepszą odpowiedzią jest otwartość na dialog. Przede wszystkim są to spotkania i dyżury, podczas których nasi pracownicy odpowiadają na pytania mieszkańców. Organizujemy również spotkania otwarte z udziałem ekspertów PGNiG i naukowców reprezentujących niezależne instytuty badawcze oraz warsztaty edukacyjne dla przedstawicieli samorządowców i mediów lokalnych. To także wyjazdy studyjne mieszkańców m.in. do kopalni gazu oraz na tereny prac poszukiwawczych. Ich uczestnicy sami mogą przekonać się, jak wyglądają poszukiwania i co naprawdę oznacza kopalnia gazu. W wielu miejscach od kilkudziesięciu lat kopalnie pozostają w swoistej symbiozie z gminą i jej mieszkańcami.

Ważnym źródłem wiedzy są również badania opinii publicznej, dlatego regularnie je powtarzamy. Uruchomiliśmy także stronę Lupkipolskie.pl o specjalny adres mailowy, na który zainteresowani mogą kierować pytania. Regularnie wysyłamy też newsletter do ponad 4 tysięcy odbiorców, w tym przedstawicieli administracji publicznej, sejmu, senatu, mediów i samorządów lokalnych zbierający najbardziej aktualne dane i wydarzenia w „łupkowym temacie.”

Poszukujemy wciąż nowych, lepszych rozwiązań, w grudniu ubiegłego roku w Gminie Krokowa, na której terenie znajduje się Lubocino, formalnie rozpoczęła prace unikalna w skali kraju Gminna Rada Konsultacyjna. Będzie ona stałym reprezentantem lokalnej społeczności w relacji z PGNiG. Formuła jej działania została wypracowana wspólnie z władzami samorządowymi. Co ważne, Rada, będzie miała także wgląd do dokumentacji dotyczącej realizacji inwestycji oraz możliwość wizyt na wiertni podczas prac. Dodatkowym wsparciem w jej pracach będzie możliwość korzystania z opinii niezależnych ekspertów dzięki współpracy z Izbą Gospodarczą Gazownictwa. Rada pracuje z mandatu społecznego, a jej członków wybierali sami mieszkańcy. Tworzą ją przedstawiciele mieszkańców, organizacji społecznych, a także mediów lokalnych i władz samorządowych.

Do tej pory, w ciągu kilku miesięcy 2012 roku, tylko z naszej inicjatywy powstało ponad 80 ogólnopolskich i lokalnych publikacji prasowych mówiących o poszczególnych elementach procesu poszukiwania i wydobycia, ich wpływie na środowisko, szansach dla Polski, gminy i społeczności lokalnej czy też faktach i mitach. Oczywiście, jeśli chodzi o działania ogólnopolskie, to naturalnym dla nas partnerem są firmy energetyczne, członkowie Organizacji Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo-Wydobywczego. Tak jak na przykład ostatnio, promując wśród naszych partnerów ankietę Komisji Europejskiej dotyczącą poszukiwań gazu z łupków, uznając, ze ważne jest, by głos z Polski dotarł do Brukseli. Temat poszukiwań gazu z łupków stwarza ogromne możliwości wspólnych działań, Staramy się z tego korzystać, jesteśmy otwarci na dyskusję i współpracę.

 Więcej na temat Wizji 2050 można przeczytać w kwietniowym wydaniu "Briefu". Zapraszamy do lektury!

 

 

Zobacz inne polecane artykuły

Ruszyły zgłoszenia do 7. edycji rankingu 50 Najbardziej Kreatywnych w Biznesie

Brief.pl / Aktualności

Ruszyły zgłoszenia do 7. edycji rankingu 50 Najbardziej Kreatywnych w Biznesie
Ruszyły zgłoszenia do 7. edycji rankingu 50 Najbardziej Kreatywnych w Biznesie

7 lat, blisko 300 firm i ponad 400 laureatów. Ranking 50 Najbardziej Kreatywnych w Biznesie to najstarsza, bo trwająca już 7. rok inicjatywa, która pomaga budować i promować segment innowacyjnego oraz kreatywnego biznesu w Polsce. Jej celem jest porządkowanie rynku oraz otwieranie przed przedsiębiorcami możliwości networkingowych i biznesowych. W tym roku, przy okazji 7. urodzin, ranking doczekał się kilku zmian...

Już ponad 3000 osób pobrało aplikację Quertes. Łączy ich miłość do domowego jedzenia

Brief.pl / Aktualności

Już ponad 3000 osób pobrało aplikację Quertes. Łączy ich miłość do domowego jedzenia
Już ponad 3000 osób pobrało aplikację Quertes. Łączy ich miłość do domowego jedzenia

Na czym polega aplikacja Quertes? To zupełnie nowe spojrzenie na dzielenie się. Przypadki AirBnB czy Ubera pokazują, że ekonomia współdzielenia staje się coraz bardziej popularna. Odchodzimy od sztywnych reguł, a ludzie chcą wykorzystywać i monetyzować swoje umiejętności. Na tej zasadzie powstała aplikacja Quertes, miejsce które łączy ludzi gotujących prywatnie tymi, którzy chcą przełamać rutynę i zjeść coś nowego, pysznego i domowego. Pobierając darmową aplikację ludzie gotujący prywatnie w domach mogą sprzedać to, co przygotują, a Foodies mają możliwość kupienia domowego jedzenia.

Czym jest marketing afiliacyjny i dlaczego warto go poznać?

Magazyn / Aktualności

Czym jest marketing afiliacyjny i dlaczego warto go poznać?
Czym jest marketing afiliacyjny i dlaczego warto go poznać?

Marketing afiliacyjny, jako rodzaj działań marketingowych online, powinna znać każda duża i średnia firma, prowadząca aktywną sprzedaż w sieci. Stwarza on optymalne warunki do promocji produktów i usług, zapewniając jednocześnie dodatkowe korzyści, wynikające ze współpracy z siecią afiliacyjną. Choć zainteresowanie nim stale wzrasta, wciąż nie wszyscy mają świadomość istnienia tego rozwiązania i nie dla wszystkich jest ono zrozumiałe. Czym zatem jest afiliacja i kto powinien z niej skorzystać?