Akademicki Brief Biznesu

Akademicki Brief Biznesu

Magazyn / Wiedza

Od roku toczy się w Polsce dyskusja na temat jakości kształcenia. Polskie szkolnictwo wyższe w ciągu ostatnich dwudziestu lat przeszło gwałtowne ilościowe oraz instytucjonalne zmiany. Powstały uczelnie niepubliczne, a liczba studentów zwiększyła się prawie pięciokrotnie. Jednak temu ilościowemu wzrostowi nie towarzyszył wzrost jakości.

-

Brak finansowych mechanizmów projakościowych czy niewłaściwa struktura kierunków kształcenia pod względem stopnia dostosowania do potrzeb gospodarki to tylko niektóre czynniki implikujące ów stan rzeczy. „Brief”, z uwagi na obszar naszych zainteresowań, postanowił przyjrzeć się współpracy szkolnictwa wyższego z otoczeniem gospodarczym. Zapytaliśmy 53 uczelnie realizujące kierunki ekonomia lub zarządzanie na poziomie licencjackim o możliwości zdobycia w trakcie studiów kompetencji wymaganych przez pracodawców...

Tak powstał pierwszy w Polsce rating Akademicki Brief Biznesu, który bierze pod uwagę niektóre, w znacznej mierze pozakierunkowe, aspekty wpływające na jakość kształcenia i przygotowania przyszłych absolwentów do pracy.

Które aspekty kształcenia analizowaliśmy?

ABB koncentruje się na trzech obszarach, które, naszym zdaniem, są istotne w zdobywaniu kompetencji i umiejętności praktycznych nieodzownych w przyszłej pracy zawodowej. Rating porównuje programy studiów pod względem przygotowania praktycznego, budowy kompetencji społecznych i współpracy z otoczeniem gospodarczym. W obszarze metodyki kształcenia i zawartości praktycznych treści w programie studiów braliśmy pod uwagę to, czy wyposażają one studenta w podstawowe narzędzia pracy, jak programy Word, Excel, PowerPoint, zarządzania projektami, czy uczą umiejętnego pozyskiwania i analizy danych, myślenia biznesowego. Sprawdzaliśmy, czy zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem gier strategicznych, studium przypadku, czy studenci mogą pisać prace licencjackie rozwiązujące praktyczne problemy (typu capstone). W kategorii Kompetencje społeczne zwracaliśmy szczególnie uwagę na możliwość zdobycia umiejętności, na których zależy pracodawcom. Pytaliśmy o to, czy studenci są przygotowywani i czy pracują w grupie, czy mają zajęcia z prezentacji, wystąpień publicznych, pisania CV, czy są przygotowywani do oczekiwań rynku pracy i czy mogą w trakcie studiów zdobyć pierwsze doświadczenia w otoczeniu gospodarczym dzięki możliwości indywidualnego toku realizacji studiów. W kategorii Rynek pracy i współpraca z otoczeniem gospodarczym chcieliśmy się dowiedzieć tego, czy uczelnie zatrudniają praktyków biznesu, czy współpracują z praktykami przy tworzeniu i realizacji poszczególnych specjalności, czy badają potrzeby rynku pracy, organizują targi i spotkania dotyczące rynku pracy, jak organizują staże i praktyki.

 

Punktacja, czyli jak ocenialiśmy kierunki zarządzanie i ekonomia

Oceny programów dokonaliśmy za pomocą systemu punktowego, zdefiniowanego indywidualnie dla każdego z tzech obszarów. W kategorii Metodyka kształcenia i moduły praktyczne każdy kierunek mógł otrzymać maksymalnie 13 punktów, w obszarze kompetencje społeczne maksymalna liczba punktów to 9, a w kategorii rynek pracy i współpraca z otoczeniem gospodarczym – 21.

Punktacja obszarowa

Metodyka i moduły praktyczne w programie studiów

Liczba punktów – max 13

A+ - 13 do 12 punktów

A - 11 do 9 punktów

B - 8 do 4 punktów

C - poniżej 4 punktów

 

Kompetencje społeczne

Liczba punktów – max 9

A+ - 9 do 8 punktów

A - 7 do 5 punktów

B - 4 do 2 punktów

C - poniżej 2 punktów

 

Rynek pracy i współpraca z otoczeniem gospodarczym

Liczba punktów – max 21

A+ - 21 do 19 punktów

A - 18 do 13 punktów

B - 12 do 5 punktów

C - poniżej 5 punktów

 

Wyniki, czyli jak wypadła ocena kierunków Zaradzania i Ekonomii

ABB to pierwsza w Polsce inicjatywa mająca na celu stworzenie narzędzia, które pozwoli na ocenę kierunków biznesowych pod względem efektywności przygotowania absolwentów względem wymagań pracodawców, o których zdanie zapytamy w następnym etapie badania ratingowego. ABB jest ratingiem, nie rankingiem, wszystkie oceniane kierunki mogą teoretycznie uzyskać najwyższą ocenę A+ lub najniższą C. Taki system pozwala na ocenę jakości kształcenia nie tylko na poszczególnych kierunkach i uczelniach, daje podstawy do oceny kształcenia biznesowego w Polsce.

W ocenianych trzech obszarach najwyższe oceny otrzymały obydwa kierunki w kategorii – Kompetencje społeczne – 66 proc. programów otrzymało najwyższą ocenę A+. W tej kategorii najwięcej programów otrzymało też maksymalną liczbę 9 punktów, a były to zarządzanie w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz zarządzanie i ekonomia w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy i Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

W obszarze Metodyka kształcenia i moduły praktyczne – 55 proc. ocenianych programów otrzymało ocenę A+, w tej kategorii kierunek zarządzanie wypada minimalnie lepiej od ekonomii. Najlepiej wypadły obydwa kierunki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Uczelni Łazarskiego oraz kierunek zarządzanie w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Najsłabiej wypadły programy na zarządzaniu i ekonomii w kategorii Rynek pracy i współpraca z otoczeniem gospodarczym – 20 proc. otrzymało ocenę A+ i w tej kategorii żaden z kierunków nie uzyskał maksymalnej liczby punktów. Najwyższe oceny otrzymały obydwa kierunki na Uczelni Łazarskiego: zarządzanie – 20, i ekonomia – 19.

 

Bilans, czyli jaki obraz się wyłania

Uczelnie dostrzegają potrzeby biznesu, monitorują losy swoich absolwentów i podejmują działania zmierzające do poprawy pozycji startowej swoich studentów w staraniach o pierwszą pracę. Realizowane są programy wyposażające studentów w umiejętności miękkie: zdolność do pracy w zespole, autoprezentacji i wystąpień publicznych, zarządzania projektami itp. Wysiłki te jednak wciąż są niewystarczające, bowiem według pracodawców dzisiejszy absolwent nadal ma trudności z organizacją własnej pracy, nie przejawia inicjatywy, a wykorzystanie wiedzy w praktyce sprawia mu dużą trudność.

Dzięki uczelniom-liderom powstają pierwsze programy edukacyjne i specjalności przygotowywane we współpracy lub na zlecenie konkretnych partnerów biznesowych. To jednak wciąż za mało, by w sposób radykalny poprawić sytuację. Uczelnie muszą otworzyć się i zaufać partnerom pozaakademickim, umożliwić studentom kontakt z praktykami biznesu. Niezbędna jest stała i długofalowa obecność przedsiębiorstw na uczelniach, świadome i aktywne współuczestniczenie biznesu w edukacji i praktycznym przygotowaniu idealnie dopasowanego do potrzeb pracodawcy młodego profesjonalisty.

Wyniki naszego ratingu pozwalają na umiarkowany optymizm, choć wskazują wyraźnie także te obszary, w których pozostało jeszcze wiele do zrobienia. Kierunek zmian zachodzących na uczelniach jest dobry, ale potrzeba więcej odwagi w dopuszczaniu biznesu do współudziału w kształtowaniu programów oraz ewaluacji postępów studentów w zdobywaniu nie tyle samej wiedzy, co „pakietu kompetencji przyszłości”.

 

Kierunek zmian zachodzących na uczelniach jest dobry, ale potrzeba więcej odwagi w dopuszczaniu biznesu do współudziału w kształtowaniu programów oraz ewaluacji postępów studentów w zdobywaniu nie tyle samej wiedzy, co „pakietu kompetencji przyszłości”

Zobacz inne polecane artykuły

Jakie gadżety firmowe lubią klienci?

Brief.pl / Aktualności

Jakie gadżety firmowe lubią klienci?
Jakie gadżety firmowe lubią klienci?

Gadżety reklamowe podbijają rynek. Jakie produkty są najczęściej wybierane przez firmy jako upominki dla klientów? Które z nich cieszą obdarowanych, a które są wyrzucane niemal od razu po otrzymaniu? I wreszcie - jakie cechy powinien mieć trafiony gadżet?

5 działań SEO, które nie sprawdzą się w tym roku

Brief.pl / Wiedza

5 działań SEO, które nie sprawdzą się w tym roku
5 działań SEO, które nie sprawdzą się w tym roku

Algorytmy wyszukiwarki Google aktualizowane są nawet kilkaset razy w ciągu roku. Nic więc dziwnego, że nadążenie za zmianami bywa trudne, nawet dla dobrego specjalisty SEO, a to, co sprawdzało się jeszcze pół roku temu, obecnie może być traktowane co najwyżej jako mit. Przekonaj się, jakie działania pozycjonujące mają sens na dziś, a które lepiej odpuścić.

Gromadzą dane o internautach w 187 państwach. Na liście brakuje tylko słynnego San Escobar

Brief.pl / Aktualności

Gromadzą dane o internautach w 187 państwach. Na liście brakuje tylko słynnego San Escobar
Gromadzą dane o internautach w 187 państwach. Na liście brakuje tylko słynnego San Escobar

Zbierają dane o użytkownikach sieci w 187 państwach, a ich autorska platforma DMP – OnAudience.com - przetwarza już ponad 3 mld profili internautów. Pokornie przyznają, że nie monitorują jeszcze aktywności sieciowej mieszkańców San Escobar, ale i tu obiecują rychłą poprawę. Warszawska spółka Cloud Technologies swój biznes zaczynała jako start-up w garażu, dziś po 6 latach działalności ma pozycję polskiego lidera analityki Big Data, posiadającego największą hurtownię danych w Europie. W tym roku spółka planuje opuścić NewConnect na rzecz głównego parkietu GPW.