18 proc. osób , które nie mają smartfona planuje jego nabycie - badanie MEC

18 proc. osób , które nie mają smartfona planuje jego nabycie - badanie MEC

Brief.pl / Wiedza

Reklamy Apple, Samsunga, HTC czy Nokii codziennie zachęcają nas do zakupu nowego modelu smartfona, jednak aż 48 proc. polskich Internautów wciąż go nie ma i zdecydowana większość z nich (73 proc.) nie zamierza w najbliższym czasie takiego aparatu kupić.

-

Badanie po raz trzeci zrealizowane przez dom mediowy MEC dotyczące zakupu i użytkowania smartfonów przez polskich internautów pozwala nam wyjaśni dlaczego.

Kim są osoby nie posiadające smartfonów?

Smartfonów nie mają przede wszystkim osoby starsze, powyżej 45 roku życia oraz gorzej zarabiające. Są to osoby rzadziej używające także innych urządzeń elektronicznych: laptopów używa 57 proc. (73 proc. wszystkich Internautów), tabletów 8 proc. (17 proc. wszystkich Internautów) i konsoli 1 proc. (5 proc. wszystkich Internautów). Tendencja ta nie dotyczy komputerów stacjonarnych, które są tak samo popularne wśród nie korzystających ze smartfonów jak wśród wszystkich Internautów (67 proc. vs 68 proc.), jest to zrozumiałe gdyż jest to najbardziej powszechny hardware. Z naszych badań wynika także, że wiele osób mających dostęp do Internetu w telefonie nie wykorzystuje tej opcji. Dlaczego?

Najczęściej deklarują brak takiej potrzeby - aż 57 proc. respondentów tak twierdzi. Co trzecią osobę hamują jednak koszty, co z pewnością powinno dać do myślenia operatorom telefonii komórkowej.

MEC czy zamierza kupic

Posiadanie w przyszłości – bariery i drivery

Tylko 18 proc. osób , które nie mają smartfona planuje jego nabycie w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Ci, którzy tego nie planują, twierdzą, że wykorzystują tylko podstawowe funkcje telefonu (pisanie smsów i dzwonienie 62 proc.) i nie potrzebują dostępu do Internetu non stop (62 proc.). Warto zauważyć, że odsetki osób wyrażających takie poglądy są nieznacznie wyższe niż w 2012 roku (wtedy 54 proc. twierdziło, że wykorzystuje tylko podstawowe funkcje telefonu, a 57 proc. że nie potrzebuje dostępu do Internetu non stop).

Chociaż tylko co piąty badany wskazał koszty jako powód, dla którego nie decyduje się na zakup smartfona, to tym co mogłoby przekonać respondentów do zakupu takiego urządzenia są przede wszystkim niższe ceny aparatów i połączeń (wskazuje te powody po 46 proc. badanych).

MEC dlaczego nie chce smartfona

Argumenty na rzecz posiadania

Osoby, które planują zakup smartfona (18 proc. badanych) przede wszystkim czują potrzebę posiadania Internetu w telefonie, ważne są dla nich także multimedia i szeroko rozumiana funkcjonalność tego typu urządzeń. Rozważając zakup smartfona bierzemy pod uwagę takie atrybuty jak dobry aparat fotograficzny, szybki procesor, rozdzielczość ekranu i duży wyświetlacz, nie bez znaczenia jest także cena. Mniej istotna zaś, przynajmniej w deklaracjach, jest marka aparatu.

MEC parametry smartfona

Podsumowując można wnioskować, iż wykształca się w społeczeństwie stała grupa osób, do której nie przemawiają użyteczności smartfona i reklamy nie zachęcają ich do nabycia tego typu urządzenia. Z pewnością grupa ta będzie się stopniowo kurczyć, gdyż funkcjonalność tego typu aparatów jest trudna do przeceniania.

Badanie MEC zostało przeprowadzone na próbie N=2259 internautów, w wieku powyżej 14 roku życia, metodą CAWI w 2013 roku.

Tagi:

MEC smartfone

Zobacz inne polecane artykuły

Skanska zainwestuje w Business Link. Największa inwestycja globalnej korporacji w polski startup

Magazyn / Aktualności

Skanska zainwestuje w Business Link. Największa inwestycja globalnej korporacji w polski startup
Skanska zainwestuje w Business Link. Największa inwestycja globalnej korporacji w polski startup

Business Link i Skanska będą współtworzyć innowacyjny ekosystem w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) dla startupów, małych i średnich firm oraz sektora usług biznesowych. Deweloper zainwestował w Business Link, największą sieć coworkingu i prywatnych biur na wynajem w Polsce. Dzięki planowanej ekspansji Business Link stanie się największą tego typu siecią w Europie i drugą na świecie, a Skanska stworzy najbardziej kompleksową ofertę biurową dla różnorodnych podmiotów na rynku CEE.

Przedsiębiorczy Poznań

Brief.pl / Aktualności

Przedsiębiorczy Poznań
Przedsiębiorczy Poznań

Jednym z pięciu priorytetów, zawartych w przyjętej w tym roku przez Radę Miasta Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+, jest nowoczesna przedsiębiorczość. Oznacza to, że w Poznaniu ma rozwijać się zróżnicowana, nowoczesna i silna gospodarka. Lokalne, niewielkie firmy mają uzyskać wsparcie w działaniach innowacyjnych. Wspierana ma być też współpraca biznesu i nauki, pomoc uzyskać mają lokalne startupy. Miasto ma również działać na rzecz zwiększenia poziomu umiędzynarodowienia poznańskiej przedsiębiorczości. I nie są to puste deklaracje.